Vacature : Verantwoordelijke diensten Onderwijs en Peuterzorg

De gemeente Oudergem organiseert een examen voor een voltijds contract voor een Verantwoordelijke diensten Onderwijs en Peuterzorg voor haar scholen en kinderdagverblijven.

 

PROFIEL

 • Rang: administratief attaché - afdelingshoofd
 • Niveau: A
 • Diensten : Onderwijs en kinderopvang - Gemeente Oudergem
 • Vereiste opleiding/ervaring: beschikken over een masterdiploma dat verband houdt met de functie waarvoor wordt gesolliciteerd en over beroepservaring in vakken die verband houden met onderwijs in de Franse Gemeenschap en met jonge kinderen (ONE).
 • In het bezit zijn van een bewijs van goed gedrag
 • Uitstekende synthetische vaardigheden en sterke organisatorische vaardigheden;
 • In staat zijn om :
  • Een visionair beleid uitstippelen, acties prioriteren en resultaten evalueren;
  • Analyseren, aanbevelen, beslissen;
  • Projecten beheren, oplossingen zoeken;
  • Een begroting opstellen, de uitvoering ervan controleren en evalueren;
  • goede schrijfvaardigheid, uitstekende spelling en basiskennis van het Nederlands

 

Functie-inhoud

Het hoofd Onderwijs en voorschoolse opvang zorgt voor de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen en is verantwoordelijk voor de resultaten van zijn/haar diensten. De functie omvat het dagelijks beheer van de afdeling en het beheer van specifieke projecten. Het gaat ook om het leiden, coachen en ontwikkelen van directe medewerkers en het handhaven van een werkomgeving die teamwerk en individuele ontwikkeling bevordert. Het kind centraal stellen en zorgen voor kwaliteit en tevredenheid van het publiek zijn de belangrijkste prerogatieven van deze functie.

 

MISSIES IN SAMENWERKING MET UW TEAM

Dagelijks beheer van de diensten

 • U bent verantwoordelijk voor de verwezenlijking van strategische en operationele doelstellingen;
 • Je ontwikkelt een globale visie op de dienst;
 • U leidt projecten volgens de behoeften van het veld om een kracht van voorstel te zijn;
 • U neemt de nodige beslissingen in overleg met de actoren ter plaatse en voert de nodige arbitrages uit.
 • U past de wetgeving inzake diensten toe (ONE/Wallonië-Brussel Federatie);
 • Je stelt het budget van de afdelingen vast en beheert het met het personeel;
 • Je rapporteert logistieke en gebouwgebonden problemen (Onderwijs / Kinderdagverblijf) aan de betreffende afdeling.
 • U beheert de dossiers die aan het schepencollege worden voorgelegd en de opstelling van de antwoorden op de vragen van de gemeenteraad.

Milieu-, prestatie- en personeelsontwikkelingsmanagement

 • U definieert, organiseert en coördineert het werkprogramma van de afdeling;
 • U bent verantwoordelijk voor de continuïteit van de dienst en het beheer van verlof, aanwezigheid en afwezigheden;
 • Je informeert, motiveert het team, ondersteunt en fungeert als vraagbaak voor de directe medewerkers;
 • Je zorgt voor een zorgzame werkomgeving;
 • U evalueert de directe medewerkers en definieert, in samenwerking met de HR-afdeling, een opleidingsplan op basis van de vaardigheden van de medewerkers en de behoeften van de afdeling;
 • Samen met de afdeling personeelszaken beheert u de benoemings- en tuchtprocedures voor het personeel.

Project management :

 • U beheert de projecten, bepaalt de fasen en de timing;
 • U zoekt en vraagt subsidies aan;
 • U communiceert regelmatig met de politieke autoriteiten over de voortgang van de projecten;
 • Je assisteert de aangewezen ambtenaar bij de realisatie van vastgoedprojecten;
 • Je draagt bij aan de realisatie van transversale projecten binnen de dienst en de gemeente samen met andere diensten/afdelingen;
 • U treedt op als hoofdambtenaar voor verschillende overheidsopdrachten.

 

VOORWAARDEN EN CONTRACT

 • Werkschema: voltijds
 • Maaltijdcheques (8€ waaronder 1€ werknemersaandeel).
 • Hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid om een tweetaligheidstoelage te ontvangen
 • Bijscholingsmogelijkheden
 • Werkgeversbijdrage in vervoerskosten (openbaar vervoer en fiets)
 • Gratis MIVB-pas

De lokale overheid beheert diversiteit actief door al haar kandidaten gelijke kansen, behandeling en toegang tot de selectie te garanderen.

 

GEÏNTERESSEERD?

De sollicitatie (C.V. + een motivatiebrief + een gewaarmerkte kopie van uw diploma) dient uiterlijk op 15 november 2022 te worden verzonden naar de diensten Onderwijs en Peuterzorg van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12 - 1160 Brussel (of per e-mail naar de volgende adressen: bmugrabi@auderghem.brussels en afenaux@auderghem.brussels).