Vastelling van de basishuren van het gebouw gelegen 10 Krijgkundestraat.

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet en meer bepaald art. 117 en 232;
Overwegend dat de Regie voor Grondbeleid het gebouw gelegen 10 Krijgkundestraat binnenkort moet verhuren;
Overwegend dat de verhuring van het gebouw dient te gebeuren met een huurovereenkomst;
Gezien art. 4 van de uitvoeringsovereenkomst van 18 december 2014 betreffende de subsidiëring en de verhuring van de vernieuwde gebouwen;
Rekening houdend met de ligging van het gebouw en met de kostprijs van de renovatiewerken;                           
BESLIST
het gebouw gelegen te Oudergem, 10 Krijgkundestraat te verhuren overeenkomstig de voorwaarden opgesomd in de huurovereenkomst en de maandelijkse basishuren als volgt  vast te stellen :
- studio (38 m²)                   : 390 €
- triplex 4 kamers (112 m²) : 850 €                      
Onderhavige beraadslaging zal onder vorm van een beknopte omschrijving overgemaakt worden aan de diensten van de Heer Minister van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest belast met de plaatselijke besturen.