Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2020 - Begrotingwijziging n°1

De Raad
Gezien de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke van de erediensten;
Gezien de gemeente Oudergem deel uitmaakt van de omschrijving van de Verenigde Anglicaanse Kerk en zij door dit feit geroepen is haar advies uit te brengen betreffende de begrotingwijziging n°1 van deze instelling op 14 september 2020;
Gezien de begrotingwijziging n°1 voor het dienstjaar 2020 in evenwicht is, met 281.126,40 € in ontvangsten en in uitgaven, zonder gemeentelijke tussenkomst;
Gezien de initiale begroting van het dienstjaar 2020 een gunstig advies bekwam op 26 september 2019;
Beslist
een gunstig advies uit te brengen in verband met de begrotingwijziging n°1 van het dienstjaar 2020 van de Verenigde Anglicaanse Kekfabriek.
Onderhavige beraadslaging, in vijf exemplaren zal overgemaakt worden aan het Gemeentebestuur van Elsene voor verdere gevolg.