Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2022 - Begroting

De Raad
Gezien de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke van de erediensten ;
Gezien de gemeente Oudergem deel uitmaakt van de omschrijving van de Verenigde Anglicaanse Kerk en zij door dit feit geroepen is haar advies uit te brengen betreffende de begroting van deze instelling op 10 augustus 2021;
Gezien de begroting van het dienstjaar 2022 een boni vertoont, met 302.634,87 € in ontvangsten en 299.515,00 € in uitgaven, met een gemeentelijke tussenkomst van 94.000,00 €. De tussenkomst tussen Oudergem en de achttien gemeenten moet verdeeld worden - respectievelijk 3´% (2.820,00 €) voor Oudergem.
Beslist
een gunstig advies uit te brengen in verband met de begroting van het dienstjaar 2022 de Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek.
Onderhavige beraadslaging, in vijf exemplaren zal overgemaakt worden aan het Gemeentebestuur van Elsene voor verdere gevolg.