Verkiezing en eedaflegging van een Schepen.

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet en meer bepaald de artikels 15 tot en met 18;
Overwegende dat een schepen dient verkozen te worden;
Een akte van voordracht voor het mandaat van nieuwe schepen werd ontvangen op naam van mevrouw  Pascale DESPINETO en wordt neergelegd in handen van de Gmeenteraadsvoorzitter.
De Voorzitter verklaart dat de Raad, binnen zijn leden een nieuwe schepen zal aanwijzen.
De verkiezing is geheim ;
De Heer Voorzitter verklaart de stemming open voor de nieuwe schepen;
Er wordt overgegaan tot de geheime stemming die het volgend resultaat oplevert :

  • 29 stemmen voor
  • 0 stemmen tegen
  • 1 onthouding

Mevrouw  Pascale DESPINETO is bijgevolg verkozen tot schepen.
De Heer Voorzitter nodigt mevrouw  Pascale DESPINETO, verkozen als schepen, uit de eed af te leggen in het Frans : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ".
Mevrouw  Pascale DESPINETO legt de eed af in de handen van mevrouw Burgemeester dd en is aangesteld verklaard in hoedanigheid van Schepen.
Onderhavige beraadslaging, in dubbel, zal overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.