Bestuur & Politiek

Verklaring betreffende de gegevensbescherming – Formulier “Opvang van Oekraïense vluchtelingen”

Het doel van deze verklaring is om u op een eenvoudige manier alle noodzakelijke gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens die u ons verstrekt door het formulier " Opvang van Oekraïense vluchtelingen" in te vullen.

Welke gegevens worden verwerkt?

  • algemene gegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres

Het gebruik van de website van de gemeente voor het indienen van uw aanvragen impliceert dat ook andere gegevens worden verwerkt. U vindt de specifieke informatie in verband hiermee op de pagina Privacy Statement.

Waarvoor gebruiken wij die gegevens?

Uw gegevens worden gebruikt om :

  • Registreer uw rapport
  • Help je om vluchtelingen uit Oekraïne te verwelkomen.

De wettelijke grondslag is de toestemming.

Wie krijgt deze gegevens?

Uw gegevens zullen worden verwerkt door de gemeentelijke administratie en kunnen worden doorgegeven aan de Vreemdelingenzaken, de Nationaal crisiscentrum, de diensten van de Hoge Ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of aan een administratie die het beheer van de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen overneemt.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens worden gedurende één maand bewaard, te rekenen vanaf de datum waarop zij aan een hogere autoriteit worden toegezonden.

Wat zijn uw rechten?

De wet staat u toe om:

  • duidelijke informatie te krijgen over de verwerking van uw gegevens
  • een rechtzetting van uw gegevens te vragen
  • een afschrift van uw gegevens te krijgen (kosteloos voor de eerste aanvraag)
  • te vragen dat de gegevens worden gewist, voor zover we niet verplicht zijn om deze gegevens te bewaren
  • te vragen dat de verwerking van uw gegevens zou worden opgeschort (zonder ze te wissen)
  • uw toestemming voor verdere verwerking van uw gegevens in te trekken

Deze rechten gelden voor alle verwerkingen die gebeuren door het gemeentebestuur, maar bepaalde wetten en voorschriften kunnen deze rechten beperken.

Voor deze aanvragen gebruikt u het aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens.

Meer informatie krijgen of een klacht indienen

Voor alle vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens waarop u geen antwoord krijgt via bovenstaand adres, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@oudergem.brussels of per post naar ons algemeen adres, ter attentie van de DPO.

Indien u denkt dat een verwerking in strijd met de wetgeving is gebeurd, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via haar website: (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).