Verklaring inzake gegevensbescherming - Inschrijving in de gemeentelijke kinderdagverblijven

Inleiding

Het doel van dit document is u op een eenvoudige manier alle noodzakelijke gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens door de dienst van het Jonge Kind in het kader van het proces tot inschrijving in een gemeentelijk kinderdagverblijf. Dit document beschrijft de verwerking van de gegevens van de inschrijvingsaanvraag bij inschrijving en onthaal in de gemeentelijke kinderdagverblijven van Oudergem.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

Voor de aanvragen tot inschrijving in een gemeentelijk kinderdagverblijf:

 • Algemene gegevens van het kind en de ouders
 • Gegevens betreffende eventuele prioriteiten (facultatief)
 • De gegevens in verband met de inschrijvingsaanvragen worden maximaal 6 jaar bewaard met het oog op een mogelijke controle door het ONE.
 • Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen de ouders en het gemeentebestuur.

Voor de inschrijving en het onthaal in het gemeentelijk kinderdagverblijf:

 • Algemene gegevens van het kind en de ouders
 • Financiële gegevens: totale netto inkomsten van het gezin
 • Medische gegevens van de kinderen
 • Zo nodig een voedingsplan
 • De gegevens betreffende de aanwezigheid en de gerechtvaardigde afwezigheden van de kinderen worden toegestuurd aan het ONE (met het oog op de toekenning van subsidies).
 • De dossiers worden bewaard tot 3 jaar na het vertrek van het kind.
 • De medische gegevens worden 30 jaar bewaard.
 • De gegevens worden verwerkt op basis van een contract tussen de ouders en het gemeentebestuur via het kinderdagverblijf. 

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht:

 • om duidelijke informatie te krijgen over de verwerking van uw gegevens
 • om een kopie van de gegevens te raadplegen en te verkrijgen
 • om een rechtzetting van uw gegevens te vragen
 • om te vragen dat de gegevens worden gewist (voor zover we niet verplicht zijn om deze gegevens te bewaren)
 • om te vragen dat de verwerking van uw gegevens zou worden opgeschort (zonder ze te wissen)
 • om uw toestemming betreffende de verwerking van uw gegevens in de toekomst in te trekken voor verwerkingen die op deze toestemming gebaseerd zijn

Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met privacy@oudergem.brussels of een brief sturen naar ons algemeen adres, Emile Idiersstraat 14, 1160 Oudergem, ter attentie van de Referentiepersoon voor persoonsgegevens. 

 

Meer informatie krijgen of een klacht indienen

Voor alle vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens waarop u geen antwoord krijgt via bovenstaand adres, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@oudergem.brussels of per post naar ons algemeen adres, ter attentie van de DPO.

Indien u denkt dat een verwerking in strijd met de wetgeving is gebeurd, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/