Verlenging van de overeenkomst tussen de Federale Staat en de gemeente Oudergem, voorzien door het koninklijk besluit van 28 januari 2014 betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - 2020.

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe gemeentewet, namelijk artikelen 117 en 119bis ;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties ;
Gelet op het Ministerieel besluit, verzonden per email op 15 december, houdende de toekenning voor de laatste 6 maanden van jaar 2020 van een toelage aan de gemeente Oudergem in het kader van het Groostedenbeleid ;
Dit Ministerieel besluit vormt een aanvulling op dat van 17 juli 2020 betreffende de toekenning van een toelage aan de Gemeente Oudergem in het kader van het Groostedenbeleid voor de eerste 6 maanden van 2020 ( beraadslaging  002/24.09.2020/A/0012) ;
De overeenkomst heeft vervolgens voorgelegd aan de vergadering van de SchepenCollege over de vernieuwing van de toelage voor de periode van 1 januari tot 30 juni 2020  met automatische verlenging voor een periode van zes maanden onder de opschortende voorwaarde van de publicatie van de financier ingswet die de vierde tranche van de begroting 2020 vrijgaf en van de nieuwe MB die aan bepaalde steden een subsidie toekende voor de laatste zes maanden van het jaar 2020 in het kader van die toelage.
De overeenkomst werd door het College van Burgemeester en Schepenen op datum van 8 september 2020 goedgekeurd, en door de Gemeenteraad op datum van 24 september 2020..
BESLIST
Neemt kennis van het nieuwe Ministerieel besluit voor de laatste 6 maanden van het jaar 2020 van de subsidie toegekend in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties aan de Gemeente Oudergem tot automatische verlenging van het akkoord dat werd voorgesteld op de vergadering van het Schepencollege van 8 septembre 2020, en neemt kennis van de subsidieregeling voor de andere helft van de subsidie (26.800 €).
Onderhavige beraadslaging zal, in de vorm van beknopte omschrijving, aan de heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen alsook aan de heer Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid, overgemaakt worden.