Verplaatsing van de hoofdverblijfplaats naar het buitenland

Deze aangifte moet uiterlijk op de vooravond van het vertrek gebeuren.

Wanneer die wijziging het hele gezin betreft kan de aangifte door een meerderjarig gezinslid gedaan worden.

Iedere niet onderbroken afwezigheid van meer dan 6 maand moet aan het gemeentebestuur gemeld worden.

Voor te leggen documenten: Identiteitskaart

Plaats :

Gemeentehuis van Oudergem
Emile Idiersstraat 12
Beganne grond (0 verdieping) - Loket 4

Openingsuren