Vliegtuigen: nog wat geduld

1 november moest de laatste dag van de fameuze “brede bocht naar links” worden. Toch zullen we nog enkele weken moeten wachten op de volledige toepassing van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg omdat Belgacontrol zijn tijd neemt om het moratorium uit te voeren. ”Krachtens het Gosuin-besluit waarop het vonnis van de Rechtbank is gebaseerd, heeft het Brusselse Gewest voortaan het recht om dwangsommen van 50.000 euro per dag op te eisen”, legt Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris, uit.  ”Het uiteindelijke doel van het Gewest is evenwel niet het innen van boetes”, vult de burgemeester aan. ”We willen een globale en duurzame oplossing die de Brusselaars niet tegen elkaar opzet”. Vanaf het ogenblik dat een inbreuk wordt vastgesteld, beschikt het Gewest over 6 maanden om de dwangsommen in te vorderen. ”De dwangsommen blijven dus een drukkingsmiddel tijdens de onderhandelingen met de Federale Overheid”.

De Oudergemnaar nr86 (November - December 2014)