Bestuur & Politiek

Vliegtuigen: was het maar al 2 april !

Op 19 februari jongstleden publiceerde Belgocontrol de zogenoemde AIP’s (Aeronautical Information Publication), d.i. de technische informatie aangaande de routes die op 2 april eerstkomend van kracht worden. Het is het einde van het ”spreidingsplan” en de terugkeer naar de vroegere situatie. Dat is evenwel beslist niet het einde van de soap geschreven door de federale overheid aangezien bezwaren tegen de “nieuwe oude routes” worden aangekondigd.

Er komt dus zeker nog een nieuw hoofdstuk...

De Oudergemnaar nr88 (maart - april 2015)