Vrijwillige samenwerkingsovereenkomst over de coördinatie inzake de uitvoering van het inspectiewetboek

DE RAAD,
Gelet op het wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid, die de vaardigheden van de van de agenten van Leefmilieu Brussel en de gemeentelijke agenten bepaalt;
Overwegende Leefmilieu Brussel, om de inspectie van de uitbaters in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest beter te coördineren, stelt de gemeenten een vrijwillige samenwerkingsovereenkomst over de coördinatie inzake de uitvoering van het inspectiewetboek voor (in bijlage);
Overwegende dat elke ondertekende partij mag zich op elk moment uit de overeenkomst via aangetekende brief terugtrekken.
BESLIST
Om de vrijwillige samenwerkingsovereenkomst over de coördinatie inzake de uitvoering van het inspectiewetboek voor (in bijlage).