VZW Gestes et Création - Dienstjaar 2019 - Rekening

De Raad
Gezien de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, artikel 3 ;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 117,
Beslist
De rekening van de VZW « Gestes et Création » dienstjaar 2019 goed te keuren.
Onderhavige beraadslaging zal, onder vorm van beknopte omschrijving overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke besturen.