Werkgroep : Energiebesparing - Staat van verbruik en voorstel voor corrigerende maatregelen

Maatregelen voor de gemeentelijke gebouwen

 

ALGEMEEN

 • De radiatoren schoonmaken ;
 • Verwijder wat voor of op de radiatoren is opgeslagen;
 • Stel de algemene verwarmingstemperatuur van de gebouwen in op :
  • 19° C maximum tijdens de bezettingsperioden ;
  • 16°C gedurende de nacht of wanneer de duur van de onbezette periode 24 uur of meer en minder dan 48 uur bedraagt;
  • 8°C wanneer de periode van niet-bezetting 48 uur of meer bedraagt, tenzij er een bewezen risico bestaat van oppervlaktecondensatie op de koudste muren.
 • Schakel elektronische apparaten uit/ontkoppel ze en gebruik waar mogelijk stekkerdozen met schakelaar;
 • Huishoudelijke apparaten delen (koffiezetapparaten, koelkasten, enz.);

Verbied elektrische kachels/radiatoren en raad de mensen aan om een deken of een dikke trui mee te nemen.

SCHOLEN

 • Radiatoren in gangen uitzetten/verminderen;
 • Plaats institutionele kleppen (kleppen die alleen loodgieters kunnen afstellen) op alle radiatoren in de scholen. (Veel van de kleppen zijn al institutioneel. Daarom hoeven ze niet allemaal te worden vervangen. Ze kunnen worden gekocht via onze "voorraad" opdracht "Loodgietersmateriaal);
 • Herprogrammeren van de ketels om rekening te houden met de bezetting van de gebouwen (buitenschoolse activiteiten).
 • De kinderopvang tijdens de schoolvakanties verplaatsen van het "Centre scolaire du Souverain" naar het "Centre scolaire des Marronniers". (Deze oplossing is om logistieke redenen niet mogelijk tijdens de zomervakantie. Aangezien de verwarming in deze periode niet werkt, heeft dit echter geen invloed op het energieverbruik).

De temperatuur van de radiatoren op de binnenplaats van het "CS du Souverain" beperken door de institutionele kleppen op "vorstvrij" te zetten (bij gebruik te beoordelen of dit aanvaardbaar is voor de bezetters).

KRIBBES

 • De ketels en radiatoren instellen op de door de "Kind en gezin" opgelegde normen, d.w.z. 20 graden in de afdelingen, 18 graden in de slaapzalen tijdens de openingsuren van het kinderdagverblijf. Buiten de openingsuren en tijdens jaarlijkse sluitingen moet de temperatuur gemakkelijk lager kunnen worden ingesteld.

GEMEENTEHUIS

 • Schakel 1 op 2 radiatoren uit en laat alleen radiatoren aan die niet voor een open raam staan, om te voorkomen dat mensen verwarmen terwijl het raam openstaat;
 • Beperk de thermostatische kleppen en installeer eventueel institutionele kleppen om ervoor te zorgen dat de maximumtemperatuur van 19°C wordt gehandhaafd;
 • Verlaag de algemene temperatuur van het gebouw tot 19°C tijdens de bezettingsperiode;
 • Breng isolatieplaten van aluminiumfolie aan op de borstweringen achter de radiatoren. Dit isoleert de gevel bij de radiator en het aluminium weerkaatst de warmte terug in de ruimte en niet naar de buitenkant van het gebouw.
 • De tijdstippen van de ketel aanpassen aan de werkelijke bezettingstijden van het gebouw;
 • De verlichting verbeteren (neon bewegingsmelders, 1 op 2 verwijderen, enz.);

Parking: een stopcontactsysteem installeren dat alleen door bevoegde personen kan worden gebruikt (om te voorkomen dat buurtbewoners hun voertuigen op kosten van de gemeente opladen);

SPORTCENTRA

 • Stel de temperatuur van de sportcentra tijdens de bezettingsperiode in op maximaal 15°C;
 • Verlaag de temperatuur van het water in douches;
 • Installeer institutionele thermostatische kleppen ;

STADION

 • Installeer institutionele thermostatische kleppen (de dienst wegenis meldt dat sommige kleppen door gebruikers worden geforceerd);
 • Verlaag de algemene temperatuur van het gebouw;
 • Het sluiten van de deuren opleggen (momenteel zijn de gangdeuren vergrendeld in de open stand en draaien de verwarmingstoestellen op volle kracht);
 • Verlaag de temperatuur van het water in douches.
 • Enkel gemeentelijk personeel mag de verlichting van de velden beheren.
 • Een huishoudelijk reglement invoeren voor het gebruik van sportfaciliteiten waarin boetes of opschortingen van het gebruik zijn voorzien in geval van niet-naleving (opengelaten deuren, kapotte kleppen, ...).

ROOD-KLOOSTER

Mogelijkheid om energie te besparen door een nieuwe verwarmingsregeling te installeren.

JEUGDHUIS

 • De tijdstippen van de ketel aanpassen aan de bezetting van het jeugdhuis.

BEGRAAFPLAATS

 • Verplicht het sluiten van deuren bij verwarming en installeer automatische deurdrangers.

GROENDIENST

 • Installeer institutionele thermostatische kleppen ;
 • Verlaag de algemene temperatuur van de ketel. 

 

Bewustmaking van rationeel energiegebruik

 • Schakel zo snel mogelijk de verlichting uit in de ruimtes die u verlaat.
 • Zorg ervoor dat de deuren tussen verwarmde en onverwarmde ruimten gesloten zijn.
 • Gebruik koud water in plaats van warm water in sanitaire voorzieningen
 • Het gebruik van trappen verkiezen boven het gebruik van de liften
 • Ontdooi koelkasten regelmatig en gebruik de ECO-stand op vaatwassers.
 • Houd bij alle aankopen rekening met de energieprestaties van apparaten. Specifieke clausules opnemen betreffende de energieprestaties van apparaten en de naleving van de richtlijn ecologisch ontwerp in de lastenboeken
 • Beperking van de hoeveelheid afdrukken op papier en bevordering van digitale stromen
 • Schakel de lichten en alle kantoorapparatuur (computers, schermen, printers, enz.) aan het eind van de dag uit.
 • Stel uw computer in op een meer energie-efficiënte modus:
  • De helderheid van het scherm verminderen
  • Automatische slaapstand na 5-10 minuten
  • Zwarte schermbeveiliging
 • Beheer uw e-mails en inbox:
  • Doelgroepen
  • Stuur "lichte" berichten door de grootte van bijlagen te optimaliseren (gecomprimeerde bestanden, afbeeldingen en PDF's met een lage definitie)
  • Onnodige berichten uit mailboxen verwijderen
 • Beheer uw gegevens op de server :
 • Verminder zoveel mogelijk de grootte van de bestanden (foto's, video's) die op de server worden opgeslagen.
 • Niet relevante of verouderde bestanden en mappen verwijderen 

ZIE OOK