Wettigen van handtekeningen

Het wettigen (legaliseren) van handtekeningen heeft tot doel te waarborgen dat de aangebrachte handtekening op een document wel degelijk van de rechtmatige bezitter is.

Deze procedure is voorbehouden aan personen gedomicilieerd op het grondgebied van Oudergem.

Wie zijn handtekening wil laten legaliseren, kan zich aanbieden bij de dienst Bevolking met volgende documenten: de identiteitskaart en het te wettigen document. Dit document kan vooraf ondertekend zijn of ondertekend worden aan het loket in bijzijn van de gemeentebeambte.

Indien de aanvraag ingediend wordt door een derde, moet men het ondertekende document en de identiteitskaart van de betrokken persoon bij zich hebben.

Prijs : 5 euro