Wijziging van de overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de bevorderingvan de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak

DE RAAD, 
Gelet op de Nieuwe gemeentewet, artikel 117 ;
Gezien de ordonnantie van 19 july 2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
BESLIST
- de wijziging van de overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de bevordering van de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak goed te keuren ;
- de wijziging van de overeenkomst ter ondertekening aan de Burgemeester en de gemeente Secretaris voor te leggen ;
Onderhavige beraadslaging zal,  in de vorm van beknopte omschrijving, aan de heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen overgemaakt worden.