#Dienst Publieke Ruimte

Vernieuwing van de voetpaden : Joseph Chaudronlaan

Wij hebben de eer u te laten weten dat de renovatiewerken van de voetpaden in de Joseph CHAUDRONLAAN begin april 2018 zullen aanvangen.  Deze werken zullen, behalve slechte weersomstandigheden, ongeveer 3 maanden duren.

Meer

Overheidsopdrachten - Openbare ruimte

Update : 15.02.2018

 

Gewone begroting 2018

Buitengewone begroting 2018

Buitengewone begroting 2018 (voorraad opdracht)

 

 

 

Meer

Vernieuwing van de voetpaden : Henri Ver Eyckenstraat

Wij hebben de eer u te laten weten dat de vernieuwingswerken van de voetpaden in de Henri VER EYCKENSTRAAT op 27 maart 2017 zullen aanvangen.  Deze werken zullen, behalve slechte weersomstandigheden, ongeveer een maand duren.

Meer

Vernieuwing van de voetpaden : Liévin Verstraetenstraat

Wij hebben de eer u te laten weten dat de vernieuwingswerken van de voetpaden in de Liévin VERSTRAETENSTRAAT op 20 maart 2017 zullen aanvangen.  Deze werken zullen, behalve slechte weersomstandigheden, ongeveer een maand duren.

Meer

Bandenspanningsstations in de wijken

De banden van uw fiets moeiteloos en zonder zich in tweeën te hoeven plooien (opnieuw) oppompen.

Meer

Openbare verlichting. Een nieuw verlichtingsplan

Lagere lantaarnpalen, veralgemening van wit licht, het scheppen van sfeer... Oudergem heeft een nieuw verlichtingsplan aangenomen dat geleidelijk zal ingevoerd worden.

Meer

Acht nieuwe Velo-boxxen: oproep tot kandidaat-wijken

Om te beantwoorden aan de talrijke aanvragen gaat de gemeente de komende weken dus 8 nieuwe Velo-boxxen plaatsen

Meer

Vernieuwing van de voetpaden : Invalidenlaan

Wij hebben de eer u te laten weten dat de vernieuwingswerken van de voetpaden in de Invalidenlaan op 19 september 2016 zullen aanvangen.  Deze werken zullen, behalve slechte weersomstandigheden, ongeveer 5 maand duren.

Meer

Renovatie van de wegenis: Drie Bruggenstraat

tussen de huizen nrs 69 en 96. De werken zijn voorzien van 15.08.2016 tot 30.09.2016.

 

Meer

Renovatie van de wegenis : Emile Rotiersstraat

Hierbij, bevestigen wij u dat de renovatiewerken voor de wegenis in « viktor-klinkers » binnenkort van start zullen gaan in jullie wijk. De werken zijn voorzien, behalve in geval van slechte weeromstandigheden, voor de maand augustus 2016 en zouden voltooid zijn begin september 2016.

Meer

Vernieuwing van de voetpaden : Haronskelkenlaan

Wij hebben de eer u te laten weten dat de vernieuwingswerken van de voetpaden in de Haronskelkenlaan op 01 augustus 2016 zullen aanvangen.  Deze werken zullen, behalve slechte weersomstandigheden, ongeveer 1 maand duren.

Meer

Vernieuwing van de voetpaden : lammerendrieslaan

Wij hebben de eer u te laten weten dat de vernieuwingswerken van de voetpaden in de lammerendrieslaan op 20 juni 2016 zullen aanvangen.  Deze werken zullen, behalve slechte weersomstandigheden, ongeveer 1 maand duren.

Meer

Vernieuwing van de voetpaden : Invalidenlaan

Wij hebben de eer u te laten weten dat de vernieuwingswerken van de voetpaden in de INVALIDENLAAN op 13 juni 2016 zullen aanvangen.  Deze werken zullen, behalve slechte weersomstandigheden, ongeveer 6 maanden duren.

Meer

Vernieuwing van de voetpaden : Herdersstaflaan

Wij hebben de eer u te laten weten dat de vernieuwingswerken van de voetpaden in de HERDERSSTAFLAAN op 6 juni 2016 zullen aanvangen.  Deze werken zullen, behalve slechte weersomstandigheden, ongeveer 1 maand duren.

Meer

Zich ontdoen van uw grofvuil

Er bestaan in onze gemeente 4 mogelijkheden om op een propere manier zich van uw grofvuil te ontdoen. Deze diensten zijn gratis.

Het gewestelijk containerpark

Meer info

Net Brussel : thuisophaling

Voor 3m³ per jaar, verplaatst het Agentschap Net Brussel zich tot bij u, op afspraak. Hiervoor kunt u het nummer 0800/981.81 opbellen of de website https://www.arp-gan.be/nl/ raadplegen.

Meer

Thuisophaling van grofvuil

U kan zich niet verplaatsen tot aan de containerpark ? Dan komt die tot bij u!

Alle afvalproducten zijn toegelaten, behalve chemische producten, steengruis en bouwafval.

Het toegelaten maximumvolume is 1m³ per maand en per gezin.

De vrachtwagens komen eenmaal per maand langs in de vier gemeentezones.

Info : 02/676.49.68.

Meer

Wegwerkzaamheden

Op dit pagina kunt U vinden het lijst van de werven die op het grondgebied van Oudergem liggen.

Meer

Containerpark

De medewerkers van Net Brussel staan tot uw dienst 7 dagen op 7 !

Adres

1860 Waversesteenweg, 1160 Oudergem

Meer

Gemeentelijk reglement betreffende de bezetting van beveiligde fietsboxen

Er is, binnen de grenzen van het beschikbare en volgens de onderstaande voorwaarden, een plaats in een fietsbox beschikbaar voor al wie een aanvraag bij het Schepencollege indient.

Meer

Plaatsing van een bolder

Iedere eigenaar van een pand mag de plaatsing van een bolder voor zijn goed. Daartoe volstaat het een brief met de reden voor zijn aanvraag te sturen naar de schepen die met de openbare ruimte belast is. Een advies van de politie zal worden aangevraagd.

Kostprijs:

75 € per bolder

Contact :

Dienst Openbare Ruimte
Emile Idiersstraat 12
02/676.49.93.

Meer