Bestuur & Politiek

O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 2 - dienstjaar 2020

De Raad,
Gezien de begroting van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn voor het dienstjaar 2019 werd goedgekeurd door de Gemeenteraad op datum van 19 december 2019;
Gelet de vergadering van het Onderhandelings Comité tussen de Gemeente en het O.C.M.W. van 10 november 2020;
Gelet op de beraadslaging van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 12 november 2020;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en meer bepaald artikel 88;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117;
Beslist
De begrotingswijziging nr 2 van de begroting van het O.C.M.W. - dienstjaar 2020 goed te keuren conform de stavingstukken.
Onderhavige beraadslaging in drievoud, evenals de stavingstukken, zullen door tussenkomst van het O.C.M.W. overgemaakt worden aan de Heer Minister van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest.