Bestuur & Politiek

VIVAQUA - Aanwijziging van één bestuurder

DE RAAD,
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales ;
Gelet op de maatschappelijke statuten van de intercommunale VIVAQUA, artikel 20
Herzien zijn beraadslaging 002/21.01.2019/A/0008 houdende "VIVAQUA - Aanwijziging van één bestuurder"
Herzien zijn beraadslaging 002/26.09.2019/A/0001 houdende "Overlijden van de Heer Vincent Molenberg - Eerbetoon"
Gezien het volgende:
Een mandaten van bestuurder moet worden ingevuld.
Op 25.09.2019 werd een oproep tot het indienen van aanvragen gelanceerd.
Er werden aanvragen ontvangen namens:
  • 08.10.2019 - de Heer Didier Molders, gemeenteraadslid, geboren op 24.08.1963, wonende Dorpelingstraat 7 te 1160 Oudergem
De Heer Voorzitter verklaart de stemming open.
Er wordt overgegaan tot de geheime stemming die het volgen resultaat oplevert :
  • de Heer Didier Molders - 21 stemmen
  • Onthouding - 0
  • Tegen - 4 stemmen 
De Heer Didier MOLDERS is bijgevolg aangewijzd als bestuurder bij de Intercommunale VIVAQUA.
Deze beraadslaging zal, enerzijds in de vorm van een bondige uiteenzetting, overgemaakt worden aan de heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds in extenso aan VIVAQUA en aan de betrokkene.