Bestuur & Politiek

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

DE RAAD,
Gelet op artikelen 234 tot 236 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de volgende opdrachten gegund werden door het Schepencollege:
Referentie
Dienst
Onderwerp
Aanwending uitgave /      ontvangst (EUR)
Begrotings-artikelen
#002/11.02.2020/B/0002# Juridische dienst Overheidsopdracht van studie- en architectuurdiensten betreffende schoollokalen - Bepaling va de gunningsvoorwaarden en van de lijst van de te raadplegen inschrijvers - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 50000 722/72460
#002/11.02.2020/B/0006# Publieke Ruimte Aankoop van banden voor het voertuig n°34 - Goedkeuring van de uitgave 891,3 136/745.52
#002/11.02.2020/B/0007# Publieke Ruimte Aankoop van banden voor het voertuig n°6 - Goedkeuring van de uitgave 2458,56 136/745.52
#002/11.02.2020/B/0010# Publieke Ruimte Aankoop van werkkledij en uitrusting voor de dienst Wegenis - Goedkeuring van de uitgave 595,9 100/744.98
#002/11.02.2020/B/0011# Publieke Ruimte Aankoop van werkkledij en uitrusting voor de arbeiders van het Kerkhof - Goedkeuring van de uitgave 525,61 100/744.98
#002/11.02.2020/B/0013# Publieke Ruimte Aankoop van een klopboorhamer voor de lassers - Goedkeuring van de uitgave 564,65 138/744.51
#002/11.02.2020/B/0014# Publieke Ruimte Aankoop van een diamantboor voor de straatwerkers - Goedkeuring van de uitgave 911,8 138/744.51
#002/11.02.2020/B/0015# Publieke Ruimte Aankoop van een wipzaag voor de schrijnwerkers - Goedkeuring van de uitgave 597,72 138/744.51
#002/11.02.2020/B/0017# Publieke Ruimte Aankoop van materiaal om karretjes te maken om verkiezingspanelen te vervoeren - Goedkeuring van de uitgave 1432,04 100/744.98
#002/11.02.2020/B/0020# Publieke Ruimte Vervanging van verschillende kranen in het Cultureel Centrum - Goedkeuring van de uitgave 3189,2 100/744.98
#002/18.02.2020/B/0014# Publieke Ruimte Aankoop van materiaal om de gelijkvloerse verdieping van het gebouw, gelegen op de Triomflaan n°174, in orde te brengen - Goedkeuring van de uitgave 15457,49 100/724.60
#002/18.02.2020/B/0018# Publieke Ruimte Aankoop van signalisatiemateriaal - goedkeuring van de uitgave 10215,67 425/741.52
#002/18.02.2020/B/0019# Publieke Ruimte Materiaal voor de renovatie van de douches van de Wegenis - Goedkeuring van de uitgave 7631,29 100/744.98
#002/03.03.2020/B/0026# Publieke Ruimte Aankoop van werkkledij en uitrusting voor de dienst Wegenis - Goedkeuring van de uitgave 535,3 100/744.98
#002/03.03.2020/B/0031# Publieke Ruimte Aankoop van een elektrische straatreiniger – Verbintenis aan de aankoopcentrale van het Agentschap Net Brussel – Goedkeuring van de uitgave – Aanduiding van de aanbesteder 29.975,33 € TVAC 875/744.51
#002/03.03.2020/B/0033# Publieke Ruimte Studie voor de herinrichting van de Bibliotheek "Transvaal" - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de te raadplegen firma's +/- 50.000 € 767/72460
#002/03.03.2020/B/0035# Publieke Ruimte Levering van een stofzuiger voor IAPS - Goedkeuring van de uitgave 261,13€ tvac 138/744.51
#002/03.03.2020/B/0036# Publieke Ruimte Levering van een vaatwasser en een koelkast voor de "cs du Souverain" - Opdracht van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de opdrachtnemer 703€ tva 100/74498
#002/03.03.2020/B/0040# Publieke Ruimte Vervanging van de verwarmingsketel in het kunstcentrum van het Rood Klooster - Overheidsopdracht voor werken van beperkte waarde op aangenomen factuur - Goedkeuring van de uitgave - Aanduiding van de aanbesteder - Bekrachtiging 4.594,35 € TVAC 100/724.60
#002/03.03.2020/B/0041# Publieke Ruimte Herinrichting van de oude politielokalen - Goedkeuring van de uitgave 547,16€ tvac 104/72460
#002/03.03.2020/B/0086# Peuterzorg Werkkleding voor de poetsvrouwen van de kribbes - het bestellen van monsters - Goedkeuring van de uitgave 307,52 100/74498
NEEM AKTE:
- van de gunning van bovenvermelde opdrachten waarvan het bedrag op minder dan 139.000€ exclusief btw geraand wordt;
- van de beslissingen van het Schepencollege hier omtrent;
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Gemeenteontvanger met de bijhorende stukken, alsook ter attentie van de Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.