Bestuur & Politiek

International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2019 - Rekening

De Raad
Gezien de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke van de erediensten ;
Gezien de gemeente Oudergem deel uitmaakt van de omschrijving van de International Protestant Church of Brussels en zij door dit feit geroepen is haar advies uit te brengen over de rekening van het dienstjaar 2019.
Gezien de rekening van het dienstjaar 2019 een boni van 1.865,14 € vertoont, met 71.284,91 € in ontvangsten en 69.419,77 € in uitgaven, zonder gemeentelijke tussenkomst;
Beslist
een gunstig advies uit te brengen in verband met de rekening van het dienstjaar 2019 van de International Protestant Church of Brussels.
Onderhavige beraadslaging in vijf exemplaren, zal overgemaakt worden aan De Heer Minister belast met het toezicht op de lokale besturen.