Bestuur & Politiek

Citydev - benoeming van een afgevaardigde voor de algemene vergadering

DE RAAD,
Gelet op de statuten van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaattschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Overwegende dat de Gemeenteraad wordt verzocht de afgevaardigde van de gemeente aan te wijzen voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die in de legislatuur van 2019-2024 zullen worden gehouden en dat hij hun alle nodige bevoegdheden verleent om over de agendapunten te beslissen;
De Voorzitter van de Raad verklaart dat de Raad een afgevaardigde voor de algemene vergadering zal aanwijzen.
Voordrachtakten werden ontvangen op naam van :
De heer Didier Molders, Dorpelingstraat 7, 1160 Oudergem
BENOEMT
De heer Didier Molders als afgevaardigde voor de algemene vergadering van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaattschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in plaats van Suat Kuraoglu;
Deze beraadslaging zal, enerzijds in de vorm van een bondige uiteenzetting, overgemaakt worden aan de heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds in extenso aan de Gewestelijke Ontwikkelingsmaattschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de betrokkenen.