Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de brievenbussen van bpost

Geachte mevrouw de burgemeester, geachte dames en heren schepenen, geachte mijnheer de voorzitter van de raad,
Geachte collega's,
In december 2018 kondigde bpost een reorganisatie aan van de opstelling van zijn brievenbussen in de straten van alle Belgische gemeenten. Volgens artikelen die in de pers zijn verschenen (zie infra), zijn de redenen voor deze reorganisatie het feit dat mensen minder vaak gebruik maken van de brievenbussen (soms niet meer dan 6 brieven per ophaling), de opening van postpunten en het feit dat de laatste hervorming al van 15 jaar geleden dateert, waardoor een update nu wel nodig is.  
Volgens onze informatie gaat het voor Oudergem om de verdwijning van een derde van alle brievenbussen; hun aantal zou dalen van 31 tot 20, of een afname met 32%. Zo zouden we komen van één brievenbus per 1.088 inwoners tot één brievenbus voor 1.607 inwoners. Het gaat om de brievenbussen op de volgende plaatsen: Hermann Debrouxlaan 1, Invalidenlaan 144, Joseph Chaudronlaan 48, Louis Dehouxlaan 25, René Stevenslaan 7, Voornlaan 7, Waverse Steenweg 1520, Hertoginnedal 3, Guillaume Van Neromlaan 32, Witvissenlaan 28.
Er was voorzien dat bpost de gemeenten zou informeren om hun de kans te bieden te reageren en zo nodig een oplossing uit te werken voor de situatie in een wijk/straat.  
Vandaar onze vragen:
  • Heeft bpost de gemeente op de hoogte gebracht? 
  • Welke was de gebruiksgraad van de brievenbussen die gedoemd zijn om te verdwijnen?
  • Ligt de maatregel in de lijn van het demografisch karakter van de betrokken straten/wijken?
  • Vond de gemeente het nodig opmerkingen te bezorgen aan bpost, heeft ze dat gedaan en, indien ja, wat waren dan de resultaten?
  • Volgens onze analyse heeft het voorstel een grote impact op de wijken Transvaal, Visserij en Invaliden. Is er wel voorzien in alternatieven? Indien ja, welke?
Volgens bpost moet de operatie zijn voltooid tegen eind maart 2019. We hopen dus dat de gemeente, zo ze dat nodig vond, al heeft gereageerd bij bpost.  
  • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, waarnemend burgemeester
Het klopt dat de gemeente van de Manager Public Affairs van bpost een brief heeft ontvangen om ons op de hoogte te brengen van deze vermindering van het aantal brievenbussen. Het gaat om 10 van de 31 brievenbussen. Wat betreft de overeenstemming met de wijken bevestigt bpost dat 90% van de burgers in een stedelijke omgeving zal blijven beschikken over een brievenbus in een straal van 500 meter. De overblijvende brievenbussen worden aangeduid op een kaart. Deze laatste bewering leek ons niet vanzelfsprekend en dus hebben we naar bpost geschreven om in dit verband meer zekerheid te krijgen.