Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de plassen op niveau -2 van de parking van het gemeentehuis en het Cultureel Centrum

Mijnheer de voorzitter van de raad,
Geachte collega's,
Eind januari ben ik naar een voorstelling in het Cultureel Centrum van Oudergem geweest en hebben we onze auto op niveau -2 van de gemeentelijke parkeergarage geparkeerd. We ontdekten een parkeerplaats die gedeeltelijk overstroomd was door enorme plassen water. Wat, u zult het met me eens zijn, bijzonder ongemakkelijk is voor het publiek van de voorstellingen, dat gedwongen wordt door het water te waden om de trap te bereiken.
Natuurlijk is de situatie niet nieuw (er was een tijd dat er planken werden gelegd om deze plassen over te stekken - zoals in Venetië tijdens het aqua alta ) maar het lijkt mij dat het probleem zich steeds meer verspreidt.
Het is duidelijk dat ik op de dag van de gemeenteraad waarop deze vraag mondeling wordt gesteld naar de parkeergarage zal gaan om te zien hoe de situatie evolueert.
Maar in de tussentijd wil ik 4 vragen stellen:
  • Wat is de reden voor deze overstroming op niveau -2 van de parkeergarage?
  • Hoe komt het dat de situatie voortduurt?
  • Welke werkzaamheden zijn ondernomen of zijn gepland om deze situatie aan te pakken?
  • Kunt u garanderen dat er geen gevaar bestaat voor de gebruikers van de parkeergarage (dit water moet ergens vandaan komen en kan schade aan de infrastructuur veroorzaken)?
Ik dank u.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden MR-Open VLD
  • Antwoord van de heer Bruno Collard, schepen
1) Wat is de reden voor deze overstroming op niveau -2 van de parkeergarage?
Het opstijgend grondwater is te wijten aan de hoogte van de grondwaterlaag. Het huidige hoofd van de dienst Openbare ruimten is al sinds 1984 in dienst van het gemeentebestuur en heeft deze situatie steeds gekend.
Vorig jaar (2018) was er minder water omdat de aannemer voor de behoeften van de aangrenzende werf het grondwaterpeil met 4,00 m heeft verlaagd. Zodra ze stopten met pompen, kwam het water terug zoals in het verleden.
Ook in de kelders van de naburige werf is er water, ondanks de genomen technische voorzorgsmaatregelen. We bevinden ons op het laagste punt van Oudergem, vlakbij de Woluwe en op oude moerassen.
Het niveau van de grondwaterlaag varieert en wij pompen, dat is de enige oplossing als het ongemak te groot is.
 
2) Welke werkzaamheden zijn ondernomen of zijn gepland om de situatie aan te pakken?
Sinds begin februari 2019, dus kort nadat het pompen op de aangrenzende werf was gestopt, hebben we een dompelpomp geplaatst om de situatie te verbeteren en was er geen water meer als men de trap naar de verdiepingen wou bereiken.
Er zullen altijd een paar plassen blijven liggen op de lage punten, maar de verdiepingen zijn gemakkelijk te bereiken zonder natte voeten te krijgen.
3) Kunt u garanderen dat er geen gevaar bestaat voor de gebruikers van de parkeergarage (dit water moet ergens vandaan komen en kan schade aan de infrastructuur veroorzaken)?
Het gebouw bevindt zich sinds de bouw "met de voeten" in het water, zonder dat er enige significante schade die de stabiliteit van de constructie zou kunnen verzwakken, kon worden vastgesteld. Er is geen oplossing, behalve het afsluiten van de parkeergarage op -2.