Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (LB) over de verontreiniging met koolwaterstoffen in Rood Klooster

Op zaterdag 2 februari ll. diende de Brusselse brandweer, volgend op een vaststelling van een boswachter, in te grijpen in verband met een geval van verontreiniging met koolwaterstoffen in de vijvers 1 en 2 van het domein van Rood Klooster. Dankzij deze snelle tussenkomst van de boswachter en de brandweer kon een verontreiniging van de visvijvers worden voorkomen.
Na de brand die het houten chalet van de petanqueclub onder het viaduct Herrmann-Debroux in de as legde, vroeg de gemeente Oudergem aan het gewest om een inrichting (vijver) aan te leggen om te voorkomen dat dit soort verontreiniging zou kunnen voorkomen. Helaas hebben de gewestelijke overheden geen gevolg gegeven aan dit verzoek. 
  • Hoe staan de zaken er vandaag voor?
  • Is de oorzaak van de verontreiniging intussen vastgesteld?
  • Welke strategie wenst het college te volgen om dit probleem voor eens en altijd op te lossen? Gelet op de korte afstand tussen de vijvers en de E411 zou dit probleem zich immers opnieuw kunnen voordoen.
  • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, waarnemend burgemeester
Ik bevestig u dat ik de boswachter die op zaterdag 02.02.2019 van dienst was heb verwittigd, nadat ik op Facebook een bericht had gevonden van een wandelaar die terecht vreesde voor een geval van verontreiniging met koolwaterstoffen.
Dankzij de snelle reactie van alle betrokkenen kon de omvang van de verontreiniging gelukkig sterk worden beperkt. Ik ben minder tevreden over de manier waarop ik kennis heb gekregen van het probleem.
Wat betreft het niveau van verontreiniging van de vijvers wacht ik nog steeds op een antwoord vanwege Leefmilieu Brussel. Op de website van deze instantie is er gedeeltelijke informatie te vinden, althans wat betreft de Roodkloosterbeek; dit is de beek die ontspringt in het Zoniënwoud, door het domein van Rood Klooster loopt en uitkomt in de Woluwe na door de vijf vijvers te zijn gestroomd.
In het verleden oefenden we al druk uit bij de administratie van ruimtelijke ordening en huisvesting (vandaag Urban.brussels of BSO) opdat ze een proces-verbaal zouden opstellen tegen het BUV (vandaag Brussel Mobiliteit), houder van de vergunning.
Vandaag heeft de gemeente 2 processen-verbaal opgesteld tegen het ministerie van het BHG wegens (1) gebrek aan inachtneming van de vergunning voor wederopbouw van het viaduct, waarin duidelijk stond aangegeven dat er een retentiebekken diende te worden aangelegd, en (2) verontreiniging van het water met koolwaterstoffen.
We hebben aan het BIM ook een rapport gevraagd betreffende de exacte oorsprong van de verontreiniging. We hebben dit rapport nog niet ontvangen.
Afhankelijk van het resultaat van dit verslag en van de gevolgen die aan de processen-verbaal zullen worden gegeven, zullen we bekijken welke gevolgen we aan deze zaak moeten geven (bv. stakingsvordering inzake leefmilieu).