Bestuur & Politiek

Organisatie van de Brusselse Waterdagen (2021) - Overeenkomst tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het domein van Hertoginnedal op 21/03/2021

DE RAAD,
Gelet op de artikelen 117 en volgende van de Nieuwe gemeentewet;
Gelet op de overeenkomst met de F.O.D. Kanselarij van de Eerste Minister bijgevoegd tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het domein van Hertoginnedal op 21/03/2021;
Overwegende het feit dat de dag van het water op 21 maart 2021 plaatsvond en dat het bijgevolg onmogelijk was deze overeenkomst vóór die dag aan de Gemeenteraad voor te leggen;
BESLUIT
De bijgevoegde overeenkomst te bekrachtigen.