Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Christian Grétry (ECOLO-GROEN) over de verbreding van het fietspad van de Vorstlaan

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Dames en heren schepenen,
Beste collega's,
 Op 15.04.2021 werden in de geschreven pers de tien projecten aangekondigd ter verbetering van de fietsinfrastructuur in Brussel die gesteund worden door de fondsen "Bikes in Brussels" onder beheer van de Koning Boudewijnstichting. Wij zijn verheugd te vernemen dat de verbreding van 2 naar 4 meter van een deel van een van de oudste en meest emblematische fietspaden van Brussel, gelegen op de Vorstlaan, is goedgekeurd. Het betrokken gedeelte loopt van de rotonde van de Vorstlaan tot het kruispunt met de Tervurenlaan.
Het totale bedrag van het fonds "Bikes in Brussels" bedraagt dit jaar 800.000 euro en Brussel Mobiliteit ontvangt 350.000 euro steun voor dit project in onze mooie gemeente.
Onze fractie Écolo-Groen is ervan overtuigd dat het verbeteren en beveiligen van het fietsen in Oudergem zal resulteren in een vlottere doorstroming van het verkeer, schonere lucht en een aangenamere en rustigere gemeente.
Hoewel onze fractie een dergelijk initiatief toejuicht, hebben wij toch een aantal vragen:
1°) Heeft het college een advies uitgebracht?
2°) Zoals opgemerkt door de Gracq Auderghem (Groupement d'Action Cycliste au Quotidien), zijn er nog verschillende zwarte punten op het traject tussen het kruispunt Herrmann-Debroux - Waverse steenweg - op de rotonde van de Vorstlaan. Maakt dit project deel uit van een globale reflectie?
3°) Kan Oudergem druk uitoefenen op Brussel Mobiliteit om het traject van Herrmann-Debroux tot de rotonde van de Vorstlaan te verbeteren?
4°) Is de gemeente op de hoogte gebracht van de modaliteiten van de evolutie van het project: voorstelling van de plannen, planning van de werken, organisatie van een fietsomleiding ...?
5°) Stelt dit project de praktijk van het fietsen op de Groene Wandeling ter discussie?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord.
Christian Grétry
Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen:
We hebben inlichtingen ingewonnen, het gaat gewoon om de renovatie van het bestaande fietspad (gedeelte tussen de rotonde van de Vorstlaan en de Mellaertsvijvers) door dit waar mogelijk te verbreden: in de pers wordt gesproken over 4 meter, maar op sommige plaatsen zal het misschien minder zijn, omdat het gaat om werkzaamheden waarvoor geen vergunning nodig is, dus zal er geen enkele wijziging worden overwogen: noch het kappen van bomen, noch een voetpad, noch een wijziging van de parkeerplaatsen.
Dit gezegd zijnde, zijn wij dus niet vooraf door het Gewest op de hoogte gebracht van dit project en hebben wij het, net als u, via de pers vernomen. Wij gaan er derhalve van uit dat dit deel uitmaakt van de algemene denkoefening die tot doel heeft de Groene Wandeling te ontlasten van het te grote aantal fietsers, maar wij beschikken in dit stadium niet over verdere informatie.
Wat de rest van het fietspad betreft, is er vóór de paasvakantie een vergadering ter plaatse geweest met Brussel Mobiliteit en hebben wij samen met hen over het hele fietspad gewandeld. De bal ligt nu bij hen en bij de MIVB, want het gevaarlijkste punt is in feite de oude eindhalte (Herrmann-Debroux), die, als ze zou worden verwijderd, een veel breder en veiliger fietspad mogelijk zou maken. Deze oude eindhalte wordt nu nog slechts af en toe gebruikt voor het stallen van onderhoudsmaterieel voor de sporen, wij vinden dat dit elders op het net moet kunnen worden gestald.