Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over de invoering van een blauwe zone in bepaalde straten in Watermaal-Bosvoorde grenzend aan onze gemeente Oudergem

Mijnheer de Voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren van de Raad.
Beste collega's,
Beste publiek,
In een folder kondigt Watermaal-Bosvoorde de verandering van 7 zones naar blauwe zones aan, waaronder zone 10, die ons rechtstreeks aangaat. Deze verandering heeft directe gevolgen voor onze inwoners. Dit zijn de straten en lanen, Visserijstraat, Witvissenlaan, Tinklaan, Barbeellaan, Voornlaan, Herdersstaflaan, Gustave Demeylaan en Guillaume Crocklaan. Dit zou ons kunnen dwingen om in het belang van de burger bepaalde straten om te zetten in een ZB, ook al is er geen vraag naar. Bovendien wordt dit district momenteel volledig gerenoveerd, wegen, trottoirs, riolering, water, gas, elektriciteit en telefoondistributie voor een periode van naar schatting meer dan een jaar.
Mijn vragen zijn daarom als volgt:
 • Welke voorafgaande contacten heeft Watermaal-Bosvoorde gelegd met onze gemeente Oudergem?
 • Is er geen gevaar voor een massale toestroom van voertuigen in onze buurstraten als we niet reageren?
 • Heeft Watermaal-Bosvoorde een wederkerigheidsplan, en zo ja, voor welke straten?
 •  Is de door het WB vastgestelde en sinds 15 september geldende waarschuwingsperiode van één maand zonder leges voldoende om de inwoners van de twee gemeenten in staat te stellen orde op zaken te stellen?
 • Was dit het juiste moment om onze burgers extra stress en vooral mogelijke lasten op te leggen in deze voor iedereen moeilijke tijden?
Dank u voor uw antwoorden en gedachten.
Marc Vandame
Gemeenteraadslid
 • Antwoord van de heer Matthieu Pillois; Schepen
Raadslid,
Iets minder dan 2 weken geleden werd de gemeente Oudergem door verschillende bewoners van de Reigersboslaan op de hoogte gebracht van de invoering van een blauwe zone in hun straat door Watermaal-Bosvoorde. Over deze blauwe zone vond geen voorafgaand overleg plaats tussen onze twee gemeenten. We werden dus voor een voldongen feit gesteld door Watermaal-Bosvoorde.
Toen wij echter vernamen dat de lanen Reigersboslaan, Giervalkenlaan, Herdersstaflaan en de Visserijstraat (aan de kant van Watermaal-Bosvoorde) in blauwe zones waren veranderd, hebben wij rechtstreeks contact met hen opgenomen om de details te regelen (coherente plaatsing van de borden, wederkerigheidsovereenkomst voor de bewoners, verlenging van de termijn voordat de boetes van WB ingaan, enz.) Ik heb ook contact opgenomen met mijn tegenhanger om hem om opheldering te vragen en aan te geven dat dit soort situaties in de toekomst niet meer kunnen voorkomen.
Na de invoering van de blauwe zone in Watermaal-Bosvoorde hadden we geen andere oplossing dan onze straten in een blauwe zone te plaatsen, zodat de inwoners van Oudergem in de blauwe zones van Oudergem kunnen parkeren, maar ook om een wederkerigheidsovereenkomst te kunnen sluiten met Watermaal-Bosvoorde. Zo zullen de inwoners van beide gemeenten zowel in Oudergem als in Watermaal-Bosvoorde kunnen parkeren binnen de grenzen van de wederkerigheidsovereenkomst (de aangrenzende straten).
De invoering van een blauwe zone in onze straten voorkomt ook de massale verplaatsing van parkeerplaatsen, omdat automobilisten liever gebruik maken van ongeregelde plaatsen.
Ten slotte wil ik u en de bewoners geruststellen met betrekking tot de mogelijke heffingen die Watermaal-Bosvoorde sinds 15 september heeft uitgevaardigd. Ik heb mijn collega's persoonlijk gevraagd om geen boetes uit te delen zolang we niet alle betrokken inwoners van Oudergem in staat hebben gesteld om een bewonerskaart aan te schaffen. Sinds 27 september kunnen zij de vrijstellingskaart krijgen. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de bewoners die dat willen hun zaakjes op orde krijgen. Helaas kan de tolerantieperiode ontoereikend zijn. We zijn flexibel als de betrokkenen hun oeverkaarten in orde maken. Wij zullen erop aandringen dat Watermaal-Bosvoorde hetzelfde doet.
Ik hoop dat ik uw vragen zo nauwkeurig mogelijk heb kunnen beantwoorden.
Matthieu PILLOIS

 

 

 

Zitting van 29.09.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:07:05 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.06.2022 - Goedkeuring
 2. 00:07:08 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 3. 00:07:14 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 4. 00:07:23 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n°1 - dienstjaar 2022.
 5. 00:07:38 | Sociale samenhang - Dienstjaar 2021 - Rekening
 6. 00:07:45 | Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand - Dienstjaar 2021 - Rekening
 7. 00:07:55 | Maison des Jeunes d'Auderghem - Dienstjaar 2021 - Rekening
 8. 00:08:00 | Evolutie van het pensioensfonds - Resultaat van het dienstjaar 2021.
 9. 00:08:08 | Gebruikmaking van de diensten van de inschrijver aan wie de raamovereenkomst is gegund door de aankoopcentrale van de FPD en stemming van de documenten betreffende de vaststelling van een aanvullend pensioen voor het contractueel personeel
 10. 00:08:26 | Beroep tegen twee vonnissen van het rechtbank van eerste aanleg van 22 oktober 2021 (aff. 2020/1002/A & 2020/976/A) en betreffende de ingekohierd belastingen op vaste panelen ten laste van BVBA CLEAR CHANNEL BELGIUM - Aanslagjaar 2019 - derde en vierde kwaartal - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen - BEDRAG: 161.775,00 €
 11. 00:08:35 | Indiening van een verzoekschrift tot tussenkomst in de vernietigingsprocedure ingedend tegenover de bouwvergunning die op 31 maart 2022 door de gedelegeerde ambtenaar is verleend aan S.A. Bataves voor de uitvoering van het WASTRA-project - Machtiging om naar de rechter te stappen
 12. 00:08:45 | Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 26 "Omstandigheidsverlof"
 13. 00:08:58 | Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de culturele en vaderlandslievende vereningen
 14. 00:09:08 | Uitbetaling der toelage ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de vzw Cheval & Forêt
 15. 00:09:18 | Opdracht betreffende de energie prestatie van het gebouw - subsidiëring overeenkomst - hernieuwing van de subsidie-overeenkomst voor het loon van de aagestelde beambten
 16. 00:09:29 | Label 'Diervriendelijke Gemeente' - Facultatieve subsidie voor gemeenten 2022 : Akkoord over de facultatieve subsidie voor de toekenning van dierenartscheques en de ondersteuning van de verlenging van het dienstencontract met de toepassing Animal Research
 17. 00:09:43 | Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van de« Dierenartscheque »- premie voor huisdieren
 18. 00:10:36 | Goedkeuring van een aanhangsel bij de gemeentelijke overeenkomst voor sociale cohesie tussen de gemeente Oudergem en de Franse Gemeenschapscommissie (van 01/01/2023 tot 31/12/2023)
 19. 00:10:44 | Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem betreffende de bemiddelingsdienst in het kader van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties voor politiezone 5342 – verlenging.
 20. 00:11:04 | Project Delen van bakfietsen en elektrische fietsen voor de inwoners. Goedkeuring van de overeenkomst.
 21. 00:11:13 | Reglement op de aanleg van dropzones voor gedeelde voertuigen zoals steps en fietsen - goedkeuring
 22. 00:11:26 | Samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vzw Muntpunt betreffende de toepassing van een gemeenschappelijk regioreglement in alle Nederlandstalige openbare Bibliotheken in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 23. 00:11:40 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : wegwerkzaamheden in Visserijstraat
 24. 00:13:44 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het verzoek tot heropening van de Pont Fraiteur
 25. 00:24:35 | Mondelinge vraag van mevrouw Vincianne Lerate (DéFI): Energiecrisis en koopkracht
 26. 00:27:02 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de energie- en economische crisis
 27. 00:42:35 | Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Pierre Bauwens en de heer Christian Grétry (ECOLO-GROEN): Wereldkampioenschap voetbal in Qatar
 28. 00:46:56 | Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over de hinder van overvliegende vliegtuigen rond de luchthaven Brussel-Nationaal
 29. 00:53:35 | Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over de invoering van een blauwe zone in bepaalde straten in Watermaal-Bosvoorde grenzend aan onze gemeente Oudergem
 30. 00:57:56 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het Good Move plan
 31. 01:02:36 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over geldautomaten