Bestuur & Politiek

Schriftelijke vraag van de heer Christophe Magdalijns aangaande mobiliteit

HET COLLEGE,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikels 84 en 84bis;
Gelet op het Huishoudelijk Reglement van de Raad, artikels 55 tot 60;
Overwegende wat volgt:
Op 19.06.2019 stuurde de heer Christophe Magdalijns, via e-mail, een schriftelijke vraag:
Beste,
Overeenkomstig artikel 55 van het Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad zou ik het College de volgende vragen willen stellen:
 1. Welke uitrusting wordt met betrekking tot punt 65 van het College van 28 mei 2019 door het parkeeragentschap beheerd? Is het College van plan het aantal uitrustingen in de gemeente die door het Agentschap worden beheerd, uit te breiden?
 2. Er wordt in de mogelijkheid voorzien om het niet naleven van het rijverbod tijdens autoloze dagen te verbaliseren.  Is deze maatregel uitsluitend bedoeld voor Oudergem of zal deze ook worden uitgebreid naar de politiezone of naar de 19 gemeenten?
 3. Kan ik inzage krijgen in de in punt 19 van 4 juni 2019 genoemde plaatsen? Hebben we een unieke kaart van de gemeente waarop alle plaatsen staan die bestemd zijn voor gedeeld vervoer (fietsen, auto's,...), fietsboxen, fietsreparatiewerkplaatsen, enz.?
Alvast bedankt voor uw antwoorden,
Op 31.07.2019 antwoordde de heer Bruno Collard, schepen:
 1. De uitrustingen die door het gewest worden beheerd, omvatten alle fietsboxen die momenteel zijn geïnstalleerd en eigendom zijn van de gemeente. Daarnaast zal het Parkeeragentschap ook de toekomstige fietsboxen op het grondgebied van Oudergem beheren. De ontwikkeling van het aantal uitrustingen zal steeds door de gemeente (die door het Gewest zal worden gesubsidieerd) en door het Agentschap worden verzorgd, onder voorbehoud van het akkoord van de gemeente over de plaats, afhankelijk van de wensen van de bewoners.
 2. Op dit moment is deze maatregel alleen van toepassing op het grondgebied van de gemeenten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde (voor zover ons bekend). Omwille van de coherentie, heeft de gemeente Oudergem het voorbeeld gevolgd van de gemeente Watermaal-Bosvoorde, die reeds een soortgelijke schikking heeft getroffen. Onze juridische dienst heeft de gemeente Ukkel voorgesteld om een identieke schikking te treffen. Wij kunnen u momenteel geen informatie verschaffen over de mogelijke uitbreiding van deze bepaling tot alle 19 Brusselse gemeenten. Bovendien zal de artikelnummering van het reglement identiek zijn aan die van de gemeente Watermaal-Bosvoorde, zodat politieagenten gemakkelijker en met minder kans op fouten vaststellingen kunnen doen.
 3. De in punt 19 van 4 juni 2019 bedoelde locaties zijn de volgende:
  1. Vriendschapsplein;
  2. Heilig-Hartsquare;
  3. Invalidenlaan (ter hoogte van het Gymnasium);
  4. Emile Idiersstraat;
  5. Jean Vanhaelenlaan;
  6. Parking onder het viaduct van Watermaal (tussen de Louis Dehoux- en Edmond Van Nieuwenhuyselaan en de Watermaalse Steenweg);
  7. Gabriel Emile Lebonlaan ter hoogte van het huisnummer 49;
  8. Waterlelielaan;
Het College heeft ook 4 andere locaties aangewezen die in een tweede fase moeten worden opgezet:
 • Waversesteenweg (tussen de Krijgskundestraat en metrostation Hankar);
 • Waversesteenweg (tussen de Mathieu Buntincxlaan en de Isidore Geyskenslaan);
 • Triomflaan (in de buurt van de Liévin Verstraetenstraat);
 • Parking onder het Herrmann-Debrouxviaduct tegenover het tankstation "Esso";
Er wordt momenteel gewerkt aan een unieke kaart met daarop alle sites gewijd aan mobiliteit.
NEEMT AKTE
 • van het antwoord op de schriftelijke vraag
 • van de publicatie ervan op de gemeentelijke website