Bestuur & Politiek

2016 - Reglementen

Laatste publicaties

 • Uittreksel  412  - Reglement " Aanvullende belasting op de personebelasting" - vernieuwing - gepublieerd op 23.12.16
 • Uittreksel  411  - Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" – vernieuwing - gepublieerd op 23.12.16
 • Uittreksel  410  - Gemeentebegroting - dienstjaar 2017 - Voorlopige goedkeuring - gepublieerd op 23.12.16
 • Uittreksel  409  - Belasting-Reglement op de uithangborden – Wijziging - gepublieerd op 23.12.16
 • Uittreksel  408  - Belastingsreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning – Vernieuwing - gepublieerd op 23.12.16
 • Uittreksel  407  - Belastingsreglement voor administratieve diensten en op de afgifte van administratieve documenten – Wijziging - gepublieerd op 23.12.16
 • Uittreksel  406  - Gemeentepersoneel : Wijziging van het administratief statuut van het gemeentepersoneel : Hoofdstuk IX – Examenprogramma’s voor de aanwervingen en bevorderingen – artikel 70 – Inschaling van het examenprogramma voor de graad van technisch secretaris - Preventieadviseur”. - gepublieerd op 28.10.16
 • Uittreksel  405  - Gemeentepersoneel : Arbeidsreglement : Wijziging van Hoofdstuk III "Arbeidsduur", artikel 17 "Uuurooster van het personeel van de bibliotheken". - gepublieerd op 30.09.16
 • Uittreksel  404  - Gemeentepersoneel : Wijziging van het artikel 27 § 3 van het arbeidsreglement (Ziekte - Medisch onderzoek). - gepublieerd op 30.09.16
 • Uittreksel 403  -  Besluit van 23 juni 2016 van de dd. burgemeester die toestemming verleent om de wedstrijden in het kader van het EK 2016 te vertonen op een groot scherm op het Pinoyplein en het Gemeenteplein  - gepublieerd op  24.06.16
 • Uittreksel 402  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de maanden juli & augustus 2016 - Verandering: toevoeging van de Mulderslaan - tussen de Invalidenlaan en de Alfred Bastienstraat.  - gepublieerd op  24.06.16
 • Uittreksel 401  -  Autoloze dag van 18 september 2016 : Reglement van inwendig bestuur.  - gepublieerd op  24.06.16
 • Uittreksel 400 - Het nummer wordt van het lijst gehaald.
 • Uittreksel 399  -  Gemeenterekening van het dienstjaar 2015 - Voorlopige afsluiting.  - gepublieerd op  24.06.16
 • Uittreksel 398  -  Besluit van de dd burgemeester die toestemming verleent om de wedstrijden in het kader van EK 2016 te vertonen op een groot scherm op het Pinoyplein en het Gemeenteplein  - gepublieerd op  10.06.16
 • Uittreksel 397  - Tijdelijk reglement met betrekking tot het wegverkeer betreffende de aanvraag van een “straat voor spelende kinderen” – in de Jean-François Leemanslaan, van de Jean-Baptiste Vandercammenstraat tot de Firmin Martinstraat – uitsluitend op zondag, vanaf 11 juni tot 30 september 2016 tussen 10u00 en 19u00. - gepublieerd op 08.06.16
 • Uittreksel 396  -  Besluit van de dd burgemeester die toestemming verleent om de wedstrijden in het kader van EK 2016 te vertonen op een groot scherm op het Pinoyplein en het Gemeenteplein  - gepublieerd op  02.06.16
 • Uittreksel  395  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in straten besteden aan kinderspelen gedurende de maanden juli & augustus 2016.  - gepublieerd op  11.05.16
 • Uittreksel  394  - Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2016. - gepublieerd op 29.04.16
 • Uittreksel  393 -  Wijziging van het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel: Toekenning van een levensduurtepremie, gesubsidieerde door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor het jaar 2015 (periode van 01/01/2015 tot 31/12/2015).  - gepublieerd op  25.03.16
 • Uittreksel  392 -  Wijziging van het geldelijk statuut van het gemeentepersoneel: Toelage wegens uitoefening van hogere functies (waarnemings-en plaatsvervangingstoelage).  - gepublieerd op  25.03.16
 • Uittreksel  391 - Belasting-Reglement voor administratieve diensten en op de afgifte van administratieve documenten - Wijziging - gepublieerd op 04.03.16
 • Uittreksel  390 - Toestemmende afwijkingen aan het wekelijkse verlof voor het jaar 2016 aan de handelaars. - gepublieerd op 13.01.16

Alle publicaties

Nieuwe Gemeentewet, artikel 112 (uittreksel)

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.

De aanplakbrieven en de website van de gemeente, bedoeld in het eerste lid, vermelden het onderwerp van het reglement of de verordening, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen, de beslissing van de toezichthoudende overheid alsmede de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek. Op de website wordt het reglement of de verordening in zijn geheel bekendgemaakt.

(...)

Meer : VSGB - Nieuwe Gemeentewet

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr390

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het Schepecollege, gedateerd op 12.01.16met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 13.01.16

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris, Etienne Schoonbroodt

De dd Burgemeester, Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr391

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 03.03.16met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.03.16

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris, Etienne Schoonbroodt

De dd Burgemeester, Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 26.05.2016
Ref : 2971533717

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr392

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 24.03.16met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 25.03.16

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 10.05.2016
Ref : 2971870720

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr393

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 24.03.16met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 25.03.16

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van 10.05.2016
Ref : 2971870728

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr394

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 28.04.16met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.04.16

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van
14.06.2016
Ref :
2976048715

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 395

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 10.05.16 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 11.05.16

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 396

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het besluit, gedateerd op 01.06.16 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 02.06.16

De stukken betreffende het besluit liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr397

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het Schepencollege, gedateerd op 07.06.16met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 08.06.16

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 398

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt dat het besluit, gedateerd op 10.06.16 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 10.06.16

De stukken betreffende het besluit liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 399

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 23.06.16 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 24.06.16

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van
12.09.2016
Ref :
2976942905

Terug naar het tabel

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 401

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 23.06.16 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 24.06.16

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 402

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 21.06.16 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 24.06.16

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 403

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 23.06.16 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 24.06.16

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr404

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.09.16met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.09.16

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van
16.11.2016
Ref :
2978604601

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr405

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.09.16met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.09.16

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van
16.11.2016
Ref :
2978605059

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr406

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 27.10.16met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28.10.16

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van
06.12.2016
Ref :
2978889341

Terug naar het tabel

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr407

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 22.12.16met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23.12.16

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr408

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 22.12.16met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23.12.16

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van
23.01.2017
Ref :
2980059076

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr409

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 22.12.16met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23.12.16

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van
23.01.2017
Ref :
2980059458

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr410

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 22.12.16met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23.12.16

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.
Brief van
29.03.2017
Ref :
2980197485

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr411

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 22.12.16met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23.12.16

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr412

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 22.12.16met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23.12.16

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel