Bestuur & Politiek

2022 - Reglementen

Nieuwe Gemeentewet, artikel 112 (uittreksel)

 

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.

De aanplakbrieven en de website van de gemeente, bedoeld in het eerste lid, vermelden het onderwerp van het reglement of de verordening, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen, de beslissing van de toezichthoudende overheid alsmede de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek. Op de website wordt het reglement of de verordening in zijn geheel bekendgemaakt. 

(...)

Meer :  VSGB - Nieuwe Gemeentewet

 

  Laatste publicaties

  • Uittreksel  650  -  Reglement van de wedstrijd EXTRA-LARGE in het kader van Kunstensteenweg 2023  - gepublieerd op  23.12.22
  • Uittreksel  649  -  Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 11, 27, 56, 63 t.e.m.66 en 68  - gepublieerd op  23.12.22
  • Uittreksel  648  -  Gemeentebegroting - dienstjaar 2023 - Voorlopige goedkeuring  - gepublieerd op  23.12.22
  • Uittreksel  647  -  Belasting reglement op de geldautomaten en automatische apparaten die bankverrichtingen toelaten- Instelling  - gepublieerd op  23.12.22
  • Uittreksel  646  -  Belasting reglement op de banken en financiële instellingen - Wijziging  - gepublieerd op  23.12.22
  • Uittreksel  645  -  Belasting Reglement op de gebouwen bestemd voor kantoren - Wijziging  - gepublieerd op  23.12.22
  • Uittreksel  644  -  Reglement "Opcentiemen op de onroerende voorheffing" - vernieuwing  - gepublieerd op  23.12.22
  • Uittreksel  643  -  Reglement " Aanvullende belasting op de personenbelasting" - vernieuwing  - gepublieerd op  23.12.22
  • Uittreksel  642  -  Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende een verbod op het bezit en het vervoer van vuurwerk  - gepublieerd op  14.12.22
  • Uittreksel  641  -  Persoonsgegevens: Validatie van het specifieke informatiebeveiligingsbeleid - Toegangscontrole  - gepublieerd op  02.12.22
  • Uittreksel  640 - Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan mederwers-sters - gepublieerd op 08.11.22
  • Uittreksel  639  -  BASISONDERWIJS - Arbeidsreglement - Gesubsidieerde gemeentelijke basisscholen.  - gepublieerd op  21.10.22
  • Uittreksel  638  -  Reglement op de aanleg van dropzones voor gedeelde voertuigen zoals steps en fietsen - goedkeuring  - gepublieerd op  30.09.22
  • Uittreksel  637  -  Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van de« Dierenartscheque »- premie voor huisdieren  - gepublieerd op  30.09.22
  • Uittreksel  636  -  Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 26 "Omstandigheidsverlof"  - gepublieerd op  30.09.22
  • Uittreksel  635  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in speelstraten gedurende zomervakantie 2022. Bijkomende straat.  - gepublieerd op  09.08.22
  • Uittreksel  634  -  Besluit van de Burgemeester voor de noodkap van 5 gevaarlijke bomen op de percelen van "En bord de Soignes" in het Georges Golinvauxsquare, Daniel Boon et Van Neromlaan  - gepublieerd op  29.07.22
  • Uittreksel  633 - Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in speelstraten gedurende zomervakantie 2022. Bijkomende straat. - gepublieerd op 19.07.22
  • Uittreksel  632  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in speelstraten gedurende zomervakantie 2022. Bijkomende straat.  - gepublieerd op  28.06.22
  • Uittreksel  631  -  Autoloze dag - Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer  - gepublieerd op  28.06.22
  • Uittreksel  630  -  Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Wijzigingen  - gepublieerd op  24.06.22
  • Uittreksel  629  -  Gemeentelijk reglement met betrekking tot de Vergadering van de Inwoners van Oudergem – akkoord over aanpassingen na evaluatie van het mechanisme  - gepublieerd op  24.06.22
  • Uittreksel  628  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in speelstraten gedurende zomervakantie 2022. Bijkomende straat.  - gepublieerd op  21.06.22
  • Uittreksel  627  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in speelstraten gedurende zomervakantie 2022.  - gepublieerd op  15.06.22
  • Uittreksel  626  -  Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren  - gepublieerd op  03.06.22
  • Uittreksel  625  -  Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2023  - gepublieerd op  03.06.22
  • Uittreksel  624 - Gemeentelijk reglement voor hondenopleidingen - gepublieerd op 06.05.22
  • Uittreksel  623  -  Gemeentelijke kriben - Nieuw opvangcontract  - gepublieerd op  06.05.22
  • Uittreksel  622  -  Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen.  - gepublieerd op  26.04.22
  • Uittreksel  621  -  Tijdelijk reglement betreffende het verkeer in speelstraten gedurende de paasvakantie 2022. Ratificatie van de beslissing.  - gepublieerd op  19.04.22
  • Uittreksel  620  -  Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 11 - uurrooster van het personnel bij de sportcentra  - gepublieerd op  25.02.22
  • Uittreksel  619  -  Gemeentepersoneel : Wijziging van het kader van het administratief en technisch personeel  - gepublieerd op  25.02.22
  • Uittreksel  618  -  Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2022.  - gepublieerd op  25.02.22
  • Uittreksel  617  -  Huishoudelijk reglement voor de petanquebaan gelegen op Oude Molenstraat 21-25 en zijn directe omgeving  - gepublieerd op  25.02.22
  • Uittreksel  616 - Driejaarlijks plan 2022-2024 - gepublieerd op 16.02.22
  • Uittreksel  615  -  Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 februari 2022 houdende het verbod op niet-toegestane betogingen met motorvoertuigen en/of aanhangwagens en in het bijzonder deze die « Vrijheidskonvooi » wordt genoemd en als doel heeft vrijwillig het wegverkeer te belemmeren op het grondgebied van de Brusselse agglomeratie  - gepublieerd op  14.02.22
  • Uittreksel  614 - Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan andere ambtenaren - gepublieerd op 04.02.22
  • Uittreksel  613 - Bijeenkomst van de gemeenteraad van 27.01.2022 per videoconferentie - gepublieerd op 12.01.22

   

  Alle publicaties

   

   

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 613

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de het Besluit van de Burgemeester, gedateerd op 12.01.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 12.01.22

  De stukken betreffende dit besluit liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Thibault Delforge Didier Gosuin

  Terug naar het tabel

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr614

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de machtiging van de Gemeentesecretaris, gedateerd op 04.02.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 04.02.22

  De stukken betreffende de machtigingliggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

  Terug naar het tabel

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 615

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gedateerd op 11.02.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 14.02.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

  Terug naar het tabel

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr616

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 23.12.21 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 16.02.2022

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Thibault Delforge Didier Gosuin

  Terug naar het tabel

  Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

  Brief van 07.02.2022

  Ref : 2021-071626

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 617

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 24.02.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 25.02.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

  Terug naar het tabel

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 618

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 24.02.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 25.02.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

  Terug naar het tabel

  Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

  Brief van 28.03.2022

  Ref : 2022-114672

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 619

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 24.02.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 25.02.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

  Terug naar het tabel

  Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

  Brief van 28.03.2022

  Ref : 2022-114586

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 620

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 24.02.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 25.02.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Didier Gosuin

  Terug naar het tabel

  Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

  Brief van 28.03.2022

  Ref : 2022-114587

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 621

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 12.04.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 19.04.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 622

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 26.04.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 26.04.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 623

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 05.05.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 06.05.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr624

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 05.05.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 06.05.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 625

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 02.06.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 03.06.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

  Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

  Brief van 07.07.2022

  Ref : 2022-119557

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 626

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 02.06.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 03.06.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 627

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 14.06.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 15.06.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 628

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 21.06.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21.06.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 629

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 23.06.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 24.06.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

  Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

  Brief van 28.07.2022

  Ref : 2022-120489

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 630

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 23.06.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 24.06.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 631

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 28.06.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28.06.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 632

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 28.06.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 28.06.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr633

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 19.07.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 19.07.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De wd Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Thibault Delforge Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 634

  De wd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het besluit gedateerd op 29.07.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 29.07.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De wd Gemeentesecretaris De wd Burgemeester
  Thomas Moreaux Alain Lefebvre

  Terug naar het tabel

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 635

  De wd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het College, gedateerd op 09.08.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 09.08.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De wd Gemeentesecretaris De wd Burgemeester
  Thibault Delforge Alain lefebvre

  Terug naar het tabel

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 636

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.09.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.09.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

  Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

  Brief van 03.11.2022

  Ref : 2022-124427

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 637

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.09.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.09.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

  Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

  Brief van 03.11.2022

  Ref : 2022-124486

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 638

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.09.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.09.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

  Goedgekeurd door de Heer Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

  Brief van 07.10.2022

  Ref : 2022-124473

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 639

  De wd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 20.10.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 21.10.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De wd Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Alain Lefebvre

  Terug naar het tabel

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr640

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 08.11.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 08.11.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 641

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 01.12.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 02.12.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 642

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt het Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gedateerd op 14.12.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 14.12.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 643

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 22.12.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23.12.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

  Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

  Brief van 23.01.2023

  Ref : 2023-128236

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 644

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 22.12.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23.12.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

  Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

  Brief van 23.01.2023

  Ref : 2023-128234

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 645

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 22.12.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23.12.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 646

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 22.12.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23.12.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

  Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

  Brief van 23.01.2023

  Ref : 2023-128232

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 647

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 22.12.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23.12.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

  Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

  Brief van 23.01.2023

  Ref : 2023-128233

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 648

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 22.12.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23.12.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

   

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 649

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 22.12.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23.12.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel

  Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen.  

  Brief van 23.01.2023

  Ref : 2023-128494

  Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 650

  De Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 22.12.22 met als onderwerp :

  bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 23.12.22

  De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

  De Gemeentesecretaris De Burgemeester
  Etienne Schoonbroodt Sophie de Vos

  Terug naar het tabel