Leven in Oudergem

RPA Herrmann-Debroux : alle resultaten van de openbare onderzoek

illustratie

Op donderdag 28 november brengt de gemeente Oudergem haar officieel advies over het RPA Herrmann-Debroux uit.

Tussen 10 oktober en 9 december hebben 2709 Oudergemnaars het ontwerp geraadpleegd op de website van de gemeente. 658 van hen hebben het beschikbare reactieformulier ingevuld. Er vonden ook heel wat gesprekken plaats tussen de verenigingen op het terrein en buurtcomités.

Zoals aangekondigd bij de aanvang van het openbaar onderzoek door de gemeentelijke meerderheid - de Lijst van de Burgemeester DéFi / Ecolo - is het advies van de gemeente Oudergem gebaseerd op de opmerkingen die uit de raadpleging naar voren kwamen en op de analyse door haar diensten. Die opmerkingen zijn dan ook integraal toegevoegd aan het officiële advies dat aan het Brussels Gewest zal worden voorgelegd.

Zoals bekend pleit de gemeente Oudergem al sinds het begin van de jaren 2000 voor de vervanging van het viaduct van Herrmann-Debroux door een stadsboulevard en voor de invoering van een geloofwaardig alternatief mobiliteitsaanbod.

In haar advies bevestigt de gemeente dus opnieuw haar steun voor de visie in het RPA Herrmann-Debroux, die door 85,4% van de respondenten wordt onderschreven .

De gemeente heeft echter een aantal bedenkingen bij de uitvoering van deze visie en vestigt de aandacht op een aantal zorgen en suggesties van de Oudergemnaars.

De gemeentelijke meerderheid vraagt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daarom officieel om:

  • de mogelijkheid te behouden om de metro uit te breiden tot aan het Adeps, wat de voorkeursoplossing moet blijven;
  • de mogelijkheid te behouden om de stadsboulevard aan de noordzijde (aan de kant van de Carrefour-hypermarkt, in plaats van aan de kant van Pinoy) aan te leggen;
  • de bouwprofielen te verlagen voor alle naburige zones, ze vanaf de grond te berekenen en elke mogelijkheid tot afwijking uit te sluiten;
  • de oppervlakte van de openbare parken in alle naburige zones te vergroten, en in het bijzonder die van het Demey-park, om zo de gemeenschappelijke tuinen in de Kleine Wijngaardstraat te behouden;
  • in de strategische en reglementaire luiken een antwoord te formuleren op alle vragen en aanbevelingen van het milieueffectenrapport;
  • en, ten slotte, om de ontwikkeling van de naburige zones vast te leggen door die te koppelen aan de aanleg van mobiliteitsoplossingen en de stadsboulevard.

' Het RPA is een toekomstvisie waarmee het Gewest zichzelf de middelen geeft om de stad van morgen te bedenken ', besluiten Didier Gosuin, burgemeester en Alain Lefebvre, schepen van Stedenbouw (Lijst van de Burgemeester DéFI). ' De Oudergemnaars hebben zich massaal uitgesproken en de overgrote meerderheid van hen is zeer enthousiast, maar er blijven een aantal gegronde angsten. Ze vinden terecht dat de metro de beste oplossing is. Ze maken zich terecht zorgen over de hoogte van de bouwprofielen. Ze vragen terecht om meer groene ruimten. Ze willen - vooral in de Pinoy-wijk en de Kleine Wijngaardstraat - terecht hun levenskwaliteit behouden. Ook dát maakt deel uit van de stad van morgen. Het is nu aan het Gewest om consequent te zijn en deze visie uit te werken, rekening houdend met de mening van de bewoners die de betrokken wijken echt kennen '.

Met het oog op een zo groot mogelijke transparantie zal de gemeente Oudergem na afloop van het openbaar onderzoek alle documenten, statistieken en (geanonimiseerde) reacties die zij heeft ontvangen, publiceren. Die zullen dan op de website staan.

 

 

Bekijk alle resultaten van de openbare onderzoek