Leven in Oudergem

Aangifte van verblijfplaats

Deze aangifte moet gebeuren binnen de 8 werkdagen en altijd in de gemeente van de nieuwe verblijfplaats.

Wanneer deze verandering van verblijfplaats het hele gezin betreft kan de aangifte door een meerderjarig lid van dat gezin gebeuren.

De niet ontvoogde minderjarige die voor het eerste het ouderlijke huis verlaat om zijn hoofd-verblijfplaats ergens elders te vestigen moet bij zijn aangifte bijgestaan worden door de per-soon of één van de personen die gezag uitoefenen over hem.

Indien u eigenaar bent van een in België ingeschreven wagen mag u niet vergeten uw in-schrijvingsbewijs te laten bijwerken aan hetzelfde loket, zodat de adreswijziging effectief is (onderzoek door de politie.)

Indien een echtpaar scheidt, behoeft men voor de kinderen:

- het akkoord van de ouder die de hoede geeft en een kopie van zijn identiteitskaart
- dan wel het afschrift van het vonnis betreffende de hoede over het kind of de kinderen. 

Iedere niet onderbroken afwezigheid van meer dan 6 maand moet aan het gemeentebestuur gemeld worden.

Voor te leggen documenten:

De identiteitskaarten van alle gezinsleden.

Sinds 02.07.2016, moet u uw  PUKcode   (PUK voor kinderen jonger dan 6 jaar met een kinder-ID) hebben, zodat wij uw adres op uw identiteitskaart kunnen wijzigen.

Plaats :

Gemeentehuis van Oudergem
Emile Idiersstraat 12
Beganne grond - loket 4

Openingsuren