Administratieve stappen

 

Lijst van stappen :

In deze rubriek vindt u uitleg over de meeste alledaagse administratieve verrichtingen die u misschien de ene of de andere dag zult moeten ondernemen.

Die uitleg werd heel algemeen gehouden en voor uw gemak samengevat. Hij wordt gegeven om u bij uw verrichtingen te helpen.

De behandeling van een dossier vergt soms aanvullende stappen. Bepaalde reglementen zijn complex en indien wij hier alle mogelijke gevallen zouden bekijken zou onze tekst minder goed leesbaar en minder doeltreffend zijn.

De bedienden van het Oudergemse gemeentebestuur staan tot uw beschikking om u te helpen en u in te lichten.

Bij bepaalde verrichting wordt de uitvoeringstermijn ter inlichting vermeld. Wij raden u aan uw verrichtingen zonder dralen te ondernemen en de termijn mondeling te laten bevestigen door een ambtenaar die kennis heeft van uw volledig dossier.

U kunt ook onze e-loket gebruiken