Leven in Oudergem

Akte van bekendheid

 

Personen die geen originele geboorteakte uit het buitenland kunnen voorleggen kunnen de vrederechter van hun gemeente een akte van bekendheid laten opstellen.
Deze akte moet via een advocaat door de bevoegde Rechtbank van eerste aanleg bekrachtigd worden.

Nadere inlichtingen bij het Vredegerecht.

Vredegerecht
Waversesteenweg 1789 bus 19
1160 Oudergem
Tel.: 02/672.87.58