Attest van gezinssamenstelling

Met Mijn Dossier, kunt U de volgende documenten gratis raadplegen en printen :

  • Inschrijvingsattest
  • Attest van gezinssamenstelling
  • Attest van leven
  • Nationaliteitsattest
  • Attest van woonplaats

De attesten bvatten een elektronische handtekening en hebben dezelfde waarde als de door het gemeentebestuur aan het loket afgeleverde attesten.

 

MijnDossier : https://mijndossier.rrn.fgov.be

 

Het attest van gezinssamenstelling bevat de identiteit van de personen die op hetzelfde adres wonen.

Dit document wordt afgeleverd :

  • hetzij aan een meerderjarig familielid via IRISbox of via fysiek loket
  • hetzij aan een derde indien in het bezit van een volmacht van een meerderjarig familielid met zijn originele identiteitskaart (uitzonderlijk aan het fysiek loket)
  • hetzij aan een derde die zijn verzoek kan rechtvaardigen door wettige middelen (uitzonderlijk aan het fysiek loket) - Dit aflevering is uitzonderlijk. Wij raden u contact opnemen met de dienst voor u aan de gemeentelijke administratie te verplaatsen.

 

Tarieven

Openingsuren

 

 

 

IRISbox