Attest van woonst

Met Mijn Dossier, kunt U de volgende documenten gratis raadplegen en printen :

  • Inschrijvingsattest
  • Attest van gezinssamenstelling
  • Attest van leven
  • Nationaliteitsattest
  • Attest van woonplaats

De attesten bvatten een elektronische handtekening en hebben dezelfde waarde als de door het gemeentebestuur aan het loket afgeleverde attesten.

 

MijnDossier : https://mijndossier.rrn.fgov.be

 

Wie een attest van woonst of attest van inschrijving wil krijgen, moet gedomicilieerd zijn of zijn geweest in Oudergem.

Het bewijs van woonst is bedoeld om de huidige of vroegere woonsituatie te bewijzen of om gebruikt te worden in het kader van een onderzoek van justitie, een advocaat, een notaris of een vrederechter.

Voor te leggen documenten:

  • Voor zichzelf: de eigen identiteitskaart
  • Voor iemand anders moet er een formulier ingevuld worden

Plaats :

Gemeentehuis van Oudergem
Emile Idiersstraat 12
Beganne grond - loket 4

Openingsuren

Prijs:

Prijs van de documenten