"Bevolking" documenten - tarieven

 

De prijzen van bepaalde documenten zijn afhankelijk van twee factoren : Aanmaakkosten opgelegd door de federale overheid en taksen die zijn vastgelegd in het gemeentereglement op de afgifte van administratie documenten.

Huidige tarieven om 01.01.2023

 

Getuigschrift – Uittreksel – Administratieve documenten

5 euro

 

Opzoekingen aangaande afstamming 

35 euro per uur, elk deel van een uur wordt voor een volledig uur aangerekend

 

Huwelijken

Ochtend Middag
Maandag 75 euro 75 euro
Dinsdag / Gratis
Woensdag / /
Donderdag 75 euro 75 euro
Vrijdag 75 euro Gratis
Zaterdag 200 euro /
Zondag / /
 • Ochtend: vanaf 10:30
 • Middag: vanaf 14:00; behalve op zaterdag, tussen 12:00 en 14:30.

Huwelijksboekjes

Afgifte of duplicaat: 25 euro

 

Wettelijke samenwoning

 • Voor het opmaken van een dossier van wettelijke samenwoning (+ boekje): 25 euro
 • Duplicaat van een boekje: 25 euro
 • Unilaterale beëindigingsvraag van wettelijk samenwoning (kosten: deurwaarder, dossier): 250 euro

 

Dossier van herinschrijving of adresverandering

na een afvoering van ambtswege door het College van Burgemeester en Schepenen van Oudergem: 15 euro

 

Identiteitsdocumenten

 • Afgifte van identiteitsbewijzen aan kinderen van buitenlandse nationaliteit onder de 12 jaar - afgifte of duplicaat: 1,50 euro
 • Kid's ID - normale procedure: 8,30 euro
 • Kid's ID - spoedprocedure: 105,80 euro
 • Kid's ID - Extreme spoedprocedure: 141,20 euro
 • Elektronische identiteitskaarten - Belgische nationaliteit - normale procedure : 20,80 euro
 • Elektronische identiteitskaarten - Belgische nationaliteit - spoedprocedure: 116,80 euro
 • Elektronische identiteitskaarten - Belgische nationaliteit - Extreme spoedprocedure: 152,10 euro
 • Identiteitsbewijzen  - van buitenlandse nationaliteit - normale procedure: 20,80 ou 21,30 euro
 • Identiteitsbewijzen - van buitenlandse nationaliteit - spoedprocedure: 116,80 euro

 

Paspoorten

 • Aflevering van een nieuw paspoort – normale procedure - Volwassenen: 81 euro
 • Aflevering van een nieuw paspoort – normale procedure - Kinderen: 35 euro
 • Aflevering van een nieuw paspoort - spoedprocedure - Volwassenen: 265 euro
 • Aflevering van een nieuw paspoort - spoedprocedure - Kinderen: 210 euro

 

Rijbewijzen

Voorlopige rijbewijzen, permanente (A,B,BE) en/of beperkte (C,D,CE,DE,G) rijbewijzen, internationale rijbewijzen, duplicaat, verandering van categorie, ruiling van een buitenlandsrijbewijs, enz.: 25 euro

 

Documenten afgeleverd wegens Koninklijk Besluit van 8 oktober 1987 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

 • Bijlagen 10 tot 43 met uitsluiting van bijlagen 15, 19, 19ter, 22 en 32 et 41bis: 5 euro
 • Bijlagen 19, 19ter en 22 – Aanvraag voor verklaring: 20 euro
 • Andere documenten: 5 euro

 

Opening van een dossier voor inschrijving in de gemeente van een persoon die uit het buitenland komt (prijs per persoon) met uitzondering voor personen die een erkenningsaanvraag voor het statuut van vluchteling hebben ingediend  (annexen 15 en 41bis)

Per persoon : 25 euro

 

Beroepskaart

Afgifte: 15 euro

 

Dossier vastgesteld krachtens het artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

25 euro

 

Invoering van een dossier van ten last neming

Bijlage 3bis et bijlage 32: 15 euro

 

Aanvraag tot inschrijving in het register der dienstverlenende intellectuele beroepen

13 euro par inschrijving

 

Wijziging van gegevens in de registers

 • Wijziging van de documenten van bevolking of de buitenlanders bij elke verandering van identiteit (naam + voornaam, plaats en geboortedatum,…)
 • Per persoon : 25 euro

 

Verklaring van zedelijkheid afgegeven in verband met de exploitatie van een drankexploitatie of slijterij voor gegiste/sterke dranken

25 euro

 

Aanvragen van het overschrijven van akten van burgerlijke stand opgesteld door vreemde overheden

50 euro

 

Invoering van een dossier voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit

50 euro

 

Zie ook: