Leven in Oudergem

"Bevolking" documenten - tarieven

De prijzen van bepaalde documenten zijn afhankelijk van twee factoren :

- Aanmaakkosten opgelegd door de federale overheid

- Taksen die zijn vastgelegd in het gemeentereglement op de afgifte van administratie documenten.

  U vindt de op 18.05.2016 gangbare tarieven in de tabel hieronder:

Meer :

 

 

Huidige tarieven om 01.10.2015

Prix en euros

I. Getuigschrift – Uittreksel – Administratieve documenten

5,00

II. Opzoekingen aangaande afstamming 

Per uur, elk deel van een uur wordt voor een volledig uur aangerekend

35,00

III. Huwelijken

De verrichtingen ter gelegenheid van de viering van het huwelijk zijn gratis op donderdag vanaf 11u45 en op vrijdag vanaf 15u.
De verrichtingen ter gelegenheid van de viering van het huwelijk zijn betalend op:

Maandag – dinsdag – woensdag –vrijdag (vanaf 11: 45’)

75,00

De zaterdagochtend  (vanaf : 10:30’)

200,00

De zaterdagmiddag (tussen 12:00 en 16:00)

300,00

IV. Huwelijksboekjes – Afgifte of duplicaat

25,00

V. Wettelijke samenwoning

Voor het opmaken van een dossier van wettelijke samenwoning (+ boekje) 25,00
Duplicaat van een boekje 25,00
Unilaterale beëindigingsvraag van wettelijk samenwoning (kosten: deurwaarder, dossier) 250,00

VI. Dossier van herinschrijving of adresverandering na een afvoering van ambtswege door het College van Burgemeester en Schepenen van Oudergem.

15,00

VII. Identiteitsdocumenten

Identiteitsbewijzen: afgifte van identiteitsbewijzen aan kinderen van buitenlandse nationaliteit onder de 12 jaar (afgifte of duplicaat)

1,50

Kid’s ID: (afgifte van elektronische identiteitskaarten aan kinderen van Belgische nationaliteit onder de 12 jaar)– Kosten van de afgifte zijn te verhogen van het bedrag dat door de FOD Binnenlandse Zaken wordt gefactureerd

Normale procedure 7,20
Spoedprocedure 116,50
Extreme spoedprocedure 181,90

Elektronische identiteitskaarten

Normale procedure 17.90
Spoedprocedure 123.60
Extreme spoedprocedure 189.00
Biometrische identiteitskaart 20.40
Aanvraag en/of activering van nieuwe codes voor elektronische kaarten

5,00

Afgifte van een bijlage 33 – (Intrekking van een elektronische identiteitskaart van Belg in geval van verlies van de Belgische nationaliteit – Identiteitskaart vervallen – Afvoering van ambtswege)

5,00

VIII. Paspoorten
Aflevering van een nieuw paspoort -  normale procedure - Volwassenen 81,00
Aflevering van een nieuw paspoort -  normale procedure - Kinderen 35,00
Aflevering van een nieuw paspoort – spoedprocedure - Volwassenen 265,00
Aflevering van een nieuw paspoort – spoedprocedure - Kinderen 210,00

IX. Rijbewijzen - Voorlopige rijbewijzen, permanente (A,B,BE) en/of beperkte (C,D,CE,DE,G) rijbewijzen, internationale rijbewijzen, duplicaat, verandering van categorie, ruiling van een buitenlandsrijbewijs, enz…

25,00

X. Documenten afgeleverd wegens Koninklijk Besluit van 8 oktober 1987 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Bijlagen 10 tot 43 met uitsluiting van bijlagen 15, 19, 19ter, 22 en 32 et 41bis.

5,00
Bijlagen 19, 19ter en 22 – Aanvraag voor verklaring 20,00

Andere documenten

5,00

XI . Opening van een dossier voor inschrijving in de gemeente van een persoon die uit het buitenland komt (prijs per persoon) met uitzondering voor personen die een erkenningsaanvraag voor het statuut van vluchteling hebben ingediend  (annexen 15 en 41bis)

25,00

XII. Beroepskaart – Afgifte

15,00

XIII. Dossier vastgesteld krachtens het artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

25,00

XIV. Invoering van een dossier van ten last neming (bijlage 3bis et bijlage 32)

15,00

XV. Aanvraag tot inschrijving in het register der dienstverlenende intellectuele beroepen

13,00

XVI- Wijziging van gegevens in de registers. Wijziging van de documenten van bevolking of de buitenlanders bij elke verandering van identiteit (naam + voornaam, plaats en geboortedatum,…) – per persoon.

25,00

XVII. Verklaring van zedelijkheid afgegeven in verband met de exploitatie van een drankexploitatie of slijterij voor gegiste/sterke dranken

25,00

XVIII. Aanvragen van het overschrijven van akten van burgerlijke stand opgesteld door vreemde overheden

50,00

XIX. Invoering van een dossier voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit

50,00