Bestuur & Politiek

Bijkomende schepen - artikel 279 van de Nieuwe Gemeentewet

DE RAAD,
Gelet op artikel 279 van de Nieuwe Gemeentewet,
BESLIST
het aantal schepenen, zoals vastgesteld bij artikel 16 van de Nieuwe Gemeentewet, te vermeerderen met één eenheid.
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.