In de marge van het samenwerkingsprogramma Oudergem / Ouarzazate

 

”Om ze betere keuzes te leren maken”


Ze zijn tussen 15 en 20 jaar oud. De meesten wonen in Lambin en lijden een leven dat niet altijd makkelijk is. Ze hebben een gemeenschappelijk project: naar Marokka vertrekken en er deelnemen aan activiteiten in het kader van het samenwerkingsprogramma tussen Oudergem en de regio rond Ouarzazate. Het project financiert zichzelf voor 100%!

Dit buitengewoon project wordt geruggensteund door de Educatieve Cel van het Preventiehuis in samenwerking met de vzw Carpe Diem. Het idee? ”Verder gaan dan animatie”, legt Saïd Benallel, hoofd van de Cel, uit. “Het gaat hier om een opleiding met een heel precies doel”.

Om het nodige geld te verzamelen, hebben de 8 jonge deelnemers sinds januari jongstleden al verschillende keren hun mouwen opgestroopt. Ze organiseerden de catering van een huwelijk, bemanden een voedingsstand tijdens het festival van de mediterrane film, vervulden de rol van animatoren tijdens het Feest van de Kers in Schaarbeek, organiseerden de barbecue op het Feest van de Jeugd, zetten diverse evenementen op in hun wijk enz.
 

Zich anders leren gedragen


”Het doel bestaat erin hen in contact te brengen met de mensen, hen te leren lachen, zich anders leren te gedragen…kortom: ervoor zorgen dat ze zich ten volle kunnen ontplooien”, vertelt een enthousiaste Saïd. Ze zijn zich er tegenwoordig van bewust dat ze zich nuttig kunnen maken want die jobs vereisen heel wat inzet van hun kant”. Er werd al 85% van het nodige geld bijeengebracht. De reis is gepland voor Pasen 2011. Ter plaatse zullen ze werken in een boerderij in het midden van de woestijn. ”Die boerderij wordt geëxploiteerd door jongeren die hebben besloten te vechten om hun dorp of land niet te moeten verlaten”, voegt Saïd toe.

We gaan onze jongeren dus met hen in contact brengen, in een omgeving die naar mijn gevoel harder is dan de onze. Dat zal hen in staat stellen even afstand te nemen en betere keuzes te maken. We willen dat ze stoppen met mopperen en zelf de handen uit de mouwen steken”.
Zodra dit project erop zit, wil de educatieve cel gelijkaardige operaties plannen. ”Wie in het begin sceptisch was, is er nu van overtuigd dat het werkt. Andere jongeren hoorden erover vertellen en wilden meedoen. Maar omdat we die nu er niet meer bij kunnen nemen, zullen we later nog een project op het getouw zetten”.

”Er wordt altijd gedacht dat samenwerking met het Zuiden eenrichtingsverkeer is”, concludeert Didier Gosuin. “Hier wordt evenwel aangetoond dat het in beide richtingen kan”.