Coopération internationale

Het partnership met Aït Zineb en Amerzgane gaat verder

Vanaf nu tot in 2021 zal gewerkt worden aan de verster- king van de werking van de Marokkaanse gemeenten op het vlak van sociale actie.

Meer