Coopération internationale

Het partnership met Aït Zineb en Amerzgane gaat verder

Vanaf nu tot in 2021 zal gewerkt worden aan de verster- king van de werking van de Marokkaanse gemeenten op het vlak van sociale actie.

Meer

Oudergem stapt in een groot, internationaal samenwerkingsproject

 

Onze ervaring delen met het zuiden”


In samenwerking met het Preventiehuis, de dienst Solidariteit en met financiële steun van het DGOS is Oudergem in een groot, internationaal project gestapt. Ze wordt zo de eerste Belgische gemeente die een vijfjarenproject op het getouw zet met twee Zuid-Marokkaanse gemeenten.

Meer

In de marge van het samenwerkingsprogramma Oudergem / Ouarzazate

Ze zijn tussen 15 en 20 jaar oud. De meesten wonen in Lambin en lijden een leven dat niet altijd makkelijk is. Ze hebben een gemeenschappelijk project: naar Marokka vertrekken en er deelnemen aan activiteiten in het kader van het samenwerkingsprogramma tussen Oudergem en de regio rond Ouarzazate. Het project financiert zichzelf voor 100%!

Meer

Samenwerking : Oudergem / Ouarzazate

Het programma heeft als doel bij te dragen aan de versterking van de Marokkaanse gemeenten in hun menselijk ontwikkelingsbeleid. Zo werkt het samenwerkingsprogramma aan het opbouwen van de vaardigheden van de partnergemeenten in de planning, monitoring en evaluatie van geïntegreerde en gecoördineerde sociale projecten ten behoeve van de burgers in het algemeen en de meest achtergestelde groepen in het bijzonder.

Meer