Bestuur & Politiek

Verklaring betreffende de gegevensbescherming – Oorlog in Oekraïne - Hulp als tolk

Het doel van deze verklaring is om u op een eenvoudige manier alle noodzakelijke gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens die u ons verstrekt door het formulier " Oorlog in Oekraïne - Hulp als tolk " in te vullen.

Welke gegevens worden verwerkt?

  •  algemene gegevens: naam, voornaam, e-mailadres, Gesproken taal/talen

Het gebruik van de website van de gemeente voor het indienen van uw aanvragen impliceert dat ook andere gegevens worden verwerkt. U vindt de specifieke informatie in verband hiermee op de pagina Privacy Statement.

Waarvoor gebruiken wij die gegevens?

Uw gegevens worden gebruikt om :

  • Uw rapport te registreren
  • u te vragen als vrijwillige tolk.

De wettelijke grondslag is de toestemming.

Wie krijgt deze gegevens?

Uw gegevens zullen worden verwerkt door de gemeentelijke administratie en kunnen worden doorgegeven aan andere vrijwillige tolken die betrokken zijn bij de hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Oudergem.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens worden bewaard voor de duur van de opvang van de Oekraïense vluchtelingen.

Wat zijn uw rechten?

De wet staat u toe om:

  • duidelijke informatie te krijgen over de verwerking van uw gegevens
  • een rechtzetting van uw gegevens te vragen
  • een afschrift van uw gegevens te krijgen (kosteloos voor de eerste aanvraag)
  • te vragen dat de gegevens worden gewist, voor zover we niet verplicht zijn om deze gegevens te bewaren
  • te vragen dat de verwerking van uw gegevens zou worden opgeschort (zonder ze te wissen)
  • uw toestemming voor verdere verwerking van uw gegevens in te trekken

Deze rechten gelden voor alle verwerkingen die gebeuren door het gemeentebestuur, maar bepaalde wetten en voorschriften kunnen deze rechten beperken.

Voor deze aanvragen gebruikt u het aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens.

Meer informatie krijgen of een klacht indienen

Voor alle vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens waarop u geen antwoord krijgt via bovenstaand adres, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@oudergem.brussels of per post naar ons algemeen adres, ter attentie van de DPO.

Indien u denkt dat een verwerking in strijd met de wetgeving is gebeurd, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via haar website: (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).