Evenementen & Verenigingen

Organisatie van evenementen

Voor de organisatie van een evenement in de openbare ruimte of in een privéruimte maar met een impact op de openbare ruimte moet vooraf de toestemming van het college van burgemeester en schepenen worden bekomen.

Afhankelijk van het type activiteit dat wordt georganiseerd, is mogelijk ook de toelating van de DBDMH vereist.

Veiligheid (ongeacht of voor uw evenement de toelating van de DBDMH vereist is)

Voor de organisatie van om het even welk evenement moet aan een aantal algemene voorwaarden worden voldaan om een minimale veiligheid voor het publiek te waarborgen en om de hulpdiensten in staat te stellen snel en efficiënt in te grijpen. Dit behoort tot uw verantwoordelijkheid en het is mogelijk dat de brandweer tijdens het evenement een controle uitvoert. We vragen daarnaast ook om de algemene voorwaarden voor het plaatsen van tijdelijke opstellingen door te nemen (voorbeelden van tijdelijke opstellingen: kraam, stand, barbecue, (circus)tent, podium, bühne, stellage, ambulante handel, ...)

Toelating van de DBDMH

Verzendingstermijn

  • Is de toelating van de DBDMH vereist , dan moet u de volledige aanvraag minstens 6 weken voor het evenement naar de gemeente versturen . Uw aanvraag is volledig wanneer ze de volgende elementen omvat: het ingevulde formulier , een geografisch situeringsplan, een plan waarop de plaats van de geplande infrastructuren wordt aangegeven.
  • Is geen toelating van de DBDMH vereist, dan moet u de volledige aanvraag minstens 4 weken voor het evenement naar de gemeente versturen. Om toelating te vragen dient u verplicht het onderstaande formulier te gebruiken.

Vuurmand, barbecue, kooktoestel (op gas), podium, tribune, punttent

Indien gebruik wordt gemaakt van een vuurmand, barbecue, kooktoestel (op gas), podium, tribune of punttent, moeten verscheidene bijzondere voorwaarden worden nageleefd. Die voorwaarden worden nogmaals meegeven wanneer het college van burgemeester en schepenen officieel toestemming verleent om het evenement te organiseren.

Lenen van materiaal - logistieke ondersteuning

Naargelang van de beschikbaarheid en onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente logistiek materiaal ter beschikking stellen van de organisator. Om logistieke ondersteuning aan te vragen vult u het veld "Logistieke ondersteuning (materiaal lenen van de gemeente)" van het online formulier in.

Contact

Gemeente Oudergem
Dienst Animaties
Emile Idiersstraat, 12 - 1160 Oudergem

of via e-mail: animaties@oudergem.brussels

DBDMH

Diens Preventie
Helihavenlaan 11-15 - 1000 Brussel
Tel.: +32(0)2 208 84 30 - Fax: +32(0)2 208 84 40

e-mail: prev@firebru.brussels

 

Formulier van de gemeente "Organisatie van evenementen"