Leven in Oudergem

Geboorteakte van Belgen geboren in het buitenland

– Akte ingediend bij de FOD Buitenlandse zaken

Geldt slechts voor personen die in het buitenlands als BELG geboren zijn.

Zich wenden tot de FOD Buitenlandse zaken,
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel