Gemeenteraad - 05.05.2022

De dossiers van de zitting

002/05.05.2022/A/0001 - Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022 - Goedkeuring

002/05.05.2022/A/0002 - Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

002/05.05.2022/A/0003 - Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

002/05.05.2022/A/0004 - Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename

002/05.05.2022/A/0005 - Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van de Heer Jeremy Van Gorp. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Cécile Henrard.

002/05.05.2022/A/0006 - Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename

002/05.05.2022/A/0007 - Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Ingrid Venier. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Vincianne Lerate

002/05.05.2022/A/0008 - Gemeenteraad - Voorranglijst

002/05.05.2022/A/0009 - Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging

002/05.05.2022/A/0010 - En Bord de Soignes cvba - Sociale woningen - benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente

002/05.05.2022/A/0011 - EthiasCo cvba – Wijziging van de statuten - bekrachtiging

002/05.05.2022/A/0012 - « Les Cuisines Bruxelloises » - Wijziging van de statuten

002/05.05.2022/A/0013 - VZW "Le Pavillon" - Dienstjaar 2021 - Rekening

002/05.05.2022/A/0014 - VZW Gestes et Création - Dienstjaar 2021 - Rekening

002/05.05.2022/A/0015 - Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2021 - Rekening

002/05.05.2022/A/0016 - Sloop- en verbouwingswerkzaamheden van het paviljoen Collin voor pedagogisch en educatief gebruik - Goedkeuring van het bestek n° JUR 4-2022 en van de documenten van de opdracht ; goedkeuring van de raming van de werken ; goedkeuring van de begrotingswijziging ; goedkeuring van de plaatsingsprocedure en aanduiding van de afgevaardigde ambtenaar en van de veiligheidscoördinator ;

002/05.05.2022/A/0017 - Aktename van de aanvaarding van het bod ingediend met het oog op de aankoop van een gebouw aan de Waversesteenweg 1570 te 1160 Oudergem en toelating tot ondertekening van de authentieke akte voor aankoop van het gebouw

002/05.05.2022/A/0018 - Gemeentelijke kriben - Nieuw opvangcontract

002/05.05.2022/A/0019 - Gemeentelijk reglement voor hondenopleidingen

002/05.05.2022/A/0020 - Overeenkomst tussen de gemeente Oudergem en het OCMW van Oudergem van het ter beschikking stellen van een artikel 60 voor het Huis van Preventie en Solidariteiten.

002/05.05.2022/A/0021 - Samenwerkingsovereenkomst met de VZW Infor-jeune

002/05.05.2022/A/0022 - Strategisch veiligheids- en preventieplan 2022 - verlenging van het Plan 2020-2021.

002/05.05.2022/A/0023 - Renovatie van de Daniel Boonlaan- Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en het bestek

002/05.05.2022/A/0024 - Goedkeuring van de overeenkomst tussen de gemeentelijke Grondregie en de vzw Le Pavillon met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de benedenverdieping van het pand gelegen aan de Waversesteenweg 1975 te 1160 Oudergem met het oog op de organisatie van een gemeenschapsruimte voor ontmoetingen en activiteiten ten behoeve van de vluchtelingen uit Oekraïne

002/05.05.2022/A/0025 - Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): FairTrade Gemeentes

002/05.05.2022/A/0026 - Mondelinge vragen van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI) en van mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de evolutie van het RPA Herrmann-Debroux

002/05.05.2022/A/0027 - Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over sociale huisvesting

002/05.05.2022/A/0028 - Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het bouwongeval Papiermolenstraat

002/05.05.2022/A/0029 - Mondelinge vraag van de Heer Marc Vandame (DéFI) over de overlast van overvluchten rond Brussels Airport

002/05.05.2022/A/0030 - Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de werkzaamheden aan het ATENOR-gebouw aan de Beaulieulaan