Gemeenteraad - 23.12.2021 - Uitzending

Uitzending

 

Documenten

 

Andere

 

Dagorde en toelichtingsnota

 1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.12.2021 - Goedkeuring (toelichtingsnota)
 2. Mededelingen : Virtuele vergadering van de Gemeenteraad via videoconferentie (toelichtingsnota)
 3. Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure. (toelichtingsnota)
 4. Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW (toelichtingsnota)
 5. Mededelingen - Verkeerspolitie: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen (toelichtingsnota)
 6. Ontslag als Burgemeester - Aktename (toelichtingsnota)
 7. Ontslag van de Voorzitter van de Gemeenteraad - Aktename (toelichtingsnota)
 8. Aanhangsel bij de overeenkomst betreffende de inzameling van afgewerkte olie en vet op het grondgebied van Oudergem door de firma Quatra (toelichtingsnota)
 9. 24ste vernieuwing van het mobiliteitscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de gemeente Oudergem - contract AUD-025. (toelichtingsnota)
 10. Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de Preventieprogramma tegen schoolverzuim - Voorwaarden voor het beschikbaar stellen van een bedrag van 63.479,-€ ter dekking van de kosten in verband met D.A.S voor de periode van 15.10.2021 tot 31.08.2024. (toelichtingsnota)
 11. Goedkeuring van de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een woning aan de conciërge van de school "Les Marronniers", gelegen waversesteenweg 1179 te 1160 Oudergem (toelichtingsnota)
 12. Kunstvereniging van Oudergem - Seizoen 2020-2021 - Rekening (toelichtingsnota)
 13. Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31.03.2021 (toelichtingsnota)
 14. Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30.06.2021 (toelichtingsnota)
 15. Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 30.09.2021 (toelichtingsnota)
 16. Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31.03.2021 (toelichtingsnota)
 17. Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30.06.2021 (toelichtingsnota)
 18. Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 30.09.2021 (toelichtingsnota)
 19. Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over de toestand van de vaccinatie in Oudergem (toelichtingsnota)
 20. Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de herinrichting van de Visserijwijk (toelichtingsnota)
 21. Mondelinge vragen van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI), van de Heer Jeremy Van Gorp en van mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over inbraken in Oudergem (toelichtingsnota)
 22. Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over regenwater in de omgeving van Demeystation (toelichtingsnota)
 23. Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over het gewestelijk parkeerbeleid (toelichtingsnota)
 24. Mondelinge vraag van mevrouw Anastasia Bakounine en meneer François Lebovy (ECOLO-GROEN): Restauratie en verfraaiing van de kilometerpalen op de Waversesteenweg en van de oude tolpoort op de Waversesteenweg (toelichtingsnota)