Leven in Oudergem

Huwelijk : Opstellen van een dossier

 

Te leveren documenten:

Een van beide belanghebbenden moet zich aanmelden om het inlichtingenblad te komen halen over de documenten die moeten voorgelegd worden om een huwelijksverklaring af te leggen.
Wanneer die documenten zich in België bevinden, zorgt de Burgerlijke Stand voor het verzamelen ervan. Indien die documenten zich in het buitenland bevinden, dienen de belangheb-benden er zelf voor te zorgen.

Plaats :

Gemeentehuis van Oudergem
Emile Idiersstraat 12

Openingsuren

Prijs :

Kijk naar het pagina "Bevolking" documenten - tarieven