Leven in Oudergem

Identiteitskaart

Moet elke Belg moet vanaf vijftien jaar in het bezit zijn van een identiteitskaart.
 

 

Met je eID… kan je:

  • jezelf identificeren waar dat nodig is. Het enige wat je moet doen is de kaart in de lezer steken. Al je gegevens verschijnen dan automatisch op het scherm van de pc.            
  • jezelf authenticeren . Daarbij wordt nagegaan of je wel bent wie je beweert te zijn. Dat is bijvoorbeeld handig op het internet of om je kinderen veilig te laten chatten.            
  • een juridisch bindende elektronische handtekening plaatsen onder elektronische documenten.

Belgische identiteitskaart – Eerste identiteitskaart

De elektronische identiteitskaart is 6 jaar geldig. Zij wordt vanaf de leeftijd van 12 jaar aan iedere Belg uitgereikt. Elke burger krijgt een PIN code waarmee hij toegang krijgt tot talrijke toepassingen. De in de kaart ingebouwde chip omvat onder meer een authentificatiebewijs waarmee de identiteit van de houder kan bevestigd worden wanneer deze laatste zijn elektro-nische kaart in een kaartlezer schuift en een handtekeningbewijs, waarmee hij een elektroni-sche handtekening kan plaatsen met de bevestiging dat zij wel degelijk aan de houder van de elektronische identiteitskaart toebehoort. Het adres is niet langer zichtbaar op de kaart aange-bracht, maar wel in de chip opgenomen.
Ieder in Oudergem wonend Belgisch kind krijgt kort voor zijn twaalfde verjaardag een oproe-ping. Het moet zich persoonlijk aanmelden om het basisdocument te ondertekenen.

Te leveren document:

Een recente pasfoto op witte achtergrond.

Waar ?

Gemeentehuis van Oudergem
Emile Idiersstraat 12
beganne grond - Loket nr 3

Prijs :

Kijk naar het pagina "Bevolking" documenten - tarieven

 

Belgische identiteitskaart – Periodieke vernieuwing

De elektronische identiteitskaart is 10 jaar geldig. Zij wordt vanaf de leeftijd van 12 jaar aan iedere Belg uitgereikt. Elke burger krijgt een PIN code waarmee hij toegang krijgt tot talrijke toepassingen. De in de kaart ingebouwde chip omvat onder meer een authentificatiebewijs waarmee de identiteit van de houder kan bevestigd worden wanneer deze laatste zijn elektro-nische kaart in een kaartlezer schuift en een handtekeningbewijs, waarmee hij een elektroni-sche handtekening kan plaatsen met de bevestiging dat zij wel degelijk aan de houder van de elektronische identiteitskaart toebehoort. Het adres is niet langer zichtbaar op de kaart aange-bracht, maar wel in de chip opgenomen.
Wie in aanmerking komt voor een vernieuwing ontvangt via de post automatisch een docu-ment met de manier waarop zij hun identiteitskaart kunnen vernieuwen.

Te leveren documenten :

een pasfoto EN de oude identiteitskaart

Waar ?

Gemeentehuis van Oudergem
Emile Idiersstraat 12
beganne grond
Loket nr 3

Prijs :

Kijk naar het pagina "Bevolking" documenten - tarieven

 

Belgische identiteitskaart – Vervanging omwille van diefstal, verlies

  • In geval van diefstal . Bel onmiddellijk naar DOCSTOP . Doe ook aangifte van de diefstal bij het dichtstbijzijnde politiebureau of bij uw lokale politie.
  • In geval van verlies . Bel onmiddellijk naar DOCSTOP . Ga vervolgens naar uw gemeentehuis. Buiten de openingstijden kunt u bij de politie terecht voor een voorlopig attest.

Belangrijk: als het verloren document een verblijfstitel betreft, dient u altijd eerst aangifte van het verlies te doen bij de politie alvorens naar het gemeentehuis te gaan.

Te leveren documenten:

een pasfoto voor de nieuwe identiteitskaart
een pasfoto voor het aangiftedocument

Waar ?

Gemeentehuis van Oudergem
Emile Idiersstraat 12
beganne grond
Loket nr 3

Prijs :

Kijk naar het pagina "Bevolking" documenten - tarieven

 

eID - Faq

1. Wat kost een eID?
De prijs van je eID wordt bepaald door de stad of gemeente waar je woont. (kijkt op de prijs van "bevolking documenten" )

2. Wat doe ik als ik verhuis?
Je adres zit enkel in de microchip. Je moet je kaart dus niet vernieuwen als je verhuist. Je hoeft dus alleen je adres aan te passen in het gemeentehuis.

3. Staat er onzichtbare informatie op mijn eID?
De kaart heeft een microchip. Daarop staat dezelfde informatie die ook zichtbaar is op de kaart, plus je adres en zogenaamde digitale certificaten waardoor je met behulp van een kaartlezer documenten elektronisch kan ondertekenen.

4. Wat doe ik als ik de pincode heb geblokkeerd?
Als je de pincode verliest of vergeet of als je driemaal een foute code hebt ingetikt, kan je met de pukcode nog altijd in het gemeentehuis terecht om het probleem op te lossen. Als je ook je pukcode niet meer hebt, kan je een andere pukcode in het Gemeentehuis bestellen (15 dagen).

5. Krijgen vreemdelingen ook een elektronische identiteitskaart?
Vreemdelingen van 12 jaar en ouder die een recht of toelating verworven hadden, kregen altijd een vreemdelingenkaart in karton. De vroegere kaarten sloten echter niet meer aan bij de visie van de moderne en dynamische overheid. Ze waren verouderd, slecht beveiligd en lieten vreemdelingen niet toe om zich ten volle in te schakelen in de elektronische maatschappij. Ze krijgen nu dus ook een elektronische kaart die in hoge mate conform is met de gewone eID. De huidige toepassingen zullen ook met de vreemdelingenkaarten werken omdat de technologie dezelfde is.