Leven in Oudergem

Inschrijvingsattest

Met Mijn Dossier, kunt U de volgende documenten gratis raadplegen en printen :

  • Inschrijvingsattest
  • Attest van gezinssamenstelling
  • Attest van leven
  • Nationaliteitsattest
  • Attest van woonplaats

De attesten bvatten een elektronische handtekening en hebben dezelfde waarde als de door het gemeentebestuur aan het loket afgeleverde attesten.

 

MijnDossier : https://mijndossier.rrn.fgov.be