Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): informatie voor niet-Belgische ingezetenen uit de lidstaten van de Europese Unie met het oog op de verkiezingen voor het Europees Parlement

Geachte burgemeester, dames en heren schepenen,
Geachte collega’s,
Op 26 mei 2019 vinden de verkiezingen plaats voor het federaal parlement, het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees Parlement.  De ingezetenen uit de lidstaten van de Europese Unie die niet de Belgische nationaliteit bezitten, mogen in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en mogen stemmen voor kandidaten op de Belgische lijsten.  Daartoe moeten ze zich ten laatste tegen 28 februari inschrijven bij de gemeente.
Ik zag dat er op 18 februari 2018 een aankondiging in deze zin is verschenen op de gemeentelijke website.  Sindsdien is de aankondiging echter "verzonken" in de nieuwsdraad (2 de pagina van de nieuwsberichten) en dus is ze nog nauwelijks zichtbaar.
Vandaar de volgende vragen:
 • Kunt u mij zeggen hoeveel niet-Belgische Europese ingezetenen er zijn in de gemeente en hoeveel van hen zich hebben ingeschreven om deel te nemen aan de Europese verkiezingen op 26 mei a.s.?
 • Hoeveel niet-Belgische Europese ingezetenen waren er in 2014, ter gelegenheid van de vorige Europese verkiezingen, en hoeveel van hen hadden zich ingeschreven om deel te nemen aan de Europese verkiezingen? 
 • Welke is de evolutie tussen beide verkiezingen wat betreft de deelname aan de verkiezingen? Hoe analyseert u deze evolutie?
 • Welke andere maatregelen heeft u genomen, naast de bovenvermelde aankondiging op de website van de gemeente, om niet-Belgische Europese ingezetenen te informeren over hun stemrecht?
 • Vindt u dat deze maatregelen voldoende zijn om niet-Belgische Europese ingezetenen te sensibiliseren voor en te informeren over het stemrecht dat ze genieten?
Ik dank u voor uw antwoord.
Vanessa Rigodanzo
Gemeenteraadslid PS
 • Antwoord van mevrouw Eloïse Defosset, schepen
Mevrouw het gemeenteraadslid,
Europese onderdanen kunnen inderdaad in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Daartoe hadden ze tot vandaag, 28 februari 2019, de tijd om zich in te schrijven.
Ik antwoord nu op uw vragen:
 • In 2019 telt de gemeente 5.560 Europese ingezetenen die ouder zijn dan 18 jaar. Vandaag hebben 514 personen onder hen zich ingeschreven;
 • In 2014 waren er 5.059 Europese onderdanen van meer dan 18 jaar en 500 ingeschrevenen om deel te nemen aan de Europese verkiezingen;
 • Vandaag zijn er dus 14 kiezers meer, terwijl de groep van Europese onderdanen een toename kende met 501 personen.
Algemeen is er een gevoelige toename van de aanvragen tot inschrijving vanwege Europese ingezetenen om deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement. Ter vergelijking: de aanvragen tot inschrijving voor de gemeenteraadsverkiezingen kenden dan weer een lichte stijging.
Uit de uitwisselingen van mijn diensten met de Europese ingezetenen die inlichtingen komen inwinnen met als doel zich te laten registreren, blijkt wat volgt:
 • Het feit dat mensen verplicht zijn om te stemmen vormt een obstakel voor de inschrijvingen, daar kiezers kunnen worden bestraft indien ze uiteindelijk niet komen stemmen;
 • Wanneer ze te horen krijgen dat ze moeten stemmen voor Belgische politieke partijen en eventueel voor Belgische kandidaten, kiezen velen ervoor om in hun land van herkomst te stemmen (via volmacht, op de ambassade ...).
Naast de publicatie van het artikel op de gemeentelijke website op 18 januari ll. is de informatie ook verschenen in het jongste nummer van het gemeentelijk informatieblad.
Buiten de brief die we naar ieder van de 5.560 betrokken ingezetenen afzonderlijk hadden kunnen versturen, zie ik niet welk ander kanaal we hadden kunnen gebruiken op het niveau van de gemeente. Bewustmaking is ook een zaak van alle administratieve niveaus, zoals het gewest of de federale overheid, die over veel omvangrijker middelen beschikken dan wij op het lokale niveau.